Intranets.com, Inc. Web Mail | Read Mail in Inbox
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .................................. english, modern behaviour and security
MODERN GEDRAG. Februari 2006
Africa Viewer, in debate news 
< oud gedrag wil geen diversiteit
Gedrag 1+2= risico
Gedrag 1 = instinct:
sex, bevalling, macho en rascisme zijn voorbeelden. ... en ...
'males is ... kill'. ... Plus,
mens in debat in bestuur- types: links=a; rechts:b-d
a. emotie, b. bevlogen/
c. elite, d. perfectionist 'wins all'

Gewoon gedrag = 2

2. De hersenen v/e kind apen 't gedrag na:

- veel mensen leren niet
. veel van hun ouders

- zeker als je in kleine
. kring opgroeit. En: #
- als kerk mensen dom
. houdt (#) en ze straft
- in 'n patriarchale staat.

. Internet opens minds .
ed@africa-viewer.nl

Kern gedrag 3, 4 and 5 in 'n moderne wereld behoeft vrijheid... internet ... cell phones do it!
GEDRAG 5. KENNIS ECONOMIE- KOMT VANUIT ... CREATIVITEIT
Stichting KOA ... 't stimulateert MODERNISERING- 'n Kijk ... in sport termen
. Kennis- en service economie ..., in diversiteit: - leer ... NL is zo
- creativiteit is vrijheid om vrij te scheppen, soos in kunst. Nodig is ook zelfvertrouwen
- neem een scheppende insteek * bij uw denken, om tot nieuwe produkten te komen
- reizen en kijken wat je aan andere dingen ziet, DIE kunnen je creativiteit vergroten
- breng die mensen bij elkaar om open en harde discussies te voeren in teams
- volken die open en hard discussieren, zij creeren en dringen het snelst door tot de kern.
- leer anno 2007 ook uit oude verhalen van Egypte, Grieken, Chinezen, Perzen en Xhosa, Nl.
GEDRAG 4. 'n debat over cultuur en 'BESTUUR': ... meer veiligheid in diversiteit

- Society is context-gedrag #... Al 40 years disfunctionerende leiders. 't stop creativiteit,
- e.g. vergeleken met moderne landen: ik zie niet veel creatieve leiders in Arabische landen.
- e.g. in Irak ... sjiietische en soennitische kerkleiders zetten op tot vechten tegen elkaar.
- Debat over cultuur: draagvlak per land... Zoek hier 'n gekwalificeerd overheidsmodel . En:
- verwijder de dictatuur van mannengroepen: 50% vrouwen in landsbestuur en kerk/moskee
- Africa-viewer is 'n zoekformule ...'t biedt landen-training, 'social bond' en creative informatie.

GEDRAG 3. IDENTITEIT in E.U. ... VERHALEN, ... NIEUWS over acculturatie

- open zee: creeerde dat vrijheid in reizen (+kolonies)? ... Ideeen komen op! Plus visie:
- is 't ook ... kunst ('scheppen', *) waarom oude Grieken (en Nederland, 1600) creatief waren?
- aan zee, als klein land, ontmoetten ze veel anderen. stimuleerde 't hun vragen over identiteit?
- stimuleerde 't oude Grieken zo veel verhalen te creeren? Nu hoeksteen van westerse cultuur!!
- 'verlichting': moderne mannen ... vechten om inkomen ... in de economie van de E.U.!!!
.................................. ....... - bestraf niet, want dit stopt 't zelfvertrouwen en creativiteit!!!
- Video of Dutch news. ........ - lessen voor Arabs/ Irakezen? ... Stop 'houding van ... slaven'?
- types: a., ... behave left people and Africans as 'nicest + very relation-oriented types of people?

Achter gedrag ...... Bestuur - van 'n achterhaalde kerk-staat (vechten) ... naar 'n burgerlijke staat en diversiteit!!