S. Africa my 1st source. Risk of Rulers: 2010: Russia, Congo; Saudi 2011. FATE => my references as RISK ANALYST/ ..About me - Ed van Riemsdijk
Foundation KOA for better life/ Use platforms/ =>'blootstellen mr. X aan Y bestuur '

Riemsdijk, linkedIn
Speaker:
STAATKUNDE

Organizing a State 2013: - do a S.W.O.T.
KOA courses via internet
: Patriarchs/dictators-risk or new B.R.I.C countries

Back to KOA Debate: Researcher, trainer on Risks; Organize a stable STATE, how?

RISK ANALYSTS' PRESENT a S.W.O.T. on Leadership (6 FATES of X/ Rulers) and questions on X
- van
dictatuur in Groeps-/kerkcultuur naar 'n Individuele Cultuur, die 't individu beschermt met Landswetten v. NU.

RESEARCH ISSUES (in my article) and results in Protocols 1-3 plus goals of Y :
P1. Individual male: a President is as his grassroutes:
=> S.W.O.T. of 6 Fates
P2. Culture Groups create hate by religious & traditional, Group Fate
=> Why Groups do so? => CHANGES towards a true STATE

P3. STATE DILEMMA: - Old Ethics versus Modern Ethics:
=> States & Ethics, Party & Ethics, President & Ethics

a MODEL of PROFESSIONAL GOVERNMENT (Leaders + protocols):
1. Ethics (spirituality): from Rulers' group autocracy/ group doctrines (see antropology: X +Y)
... ..........................................
towards individual freedom of a social life and of religion ?
... DIVERSITY gives a better Result: all have 5 identities. Law instead of 1 truth. Develop in Zones

2.
Kernal of democracy is change of mr. X as Leader every 4, 8,12 years, for mr Y
... and women: 2 SIDES / X+Y both be in balance: no group getto's. Ruling Ethics of female rules

3.
Lead and organize for all - e.g. education, etc; so, organize the budget of Ministries

4. Send Leaders home, longer than 12 years in power (it's a young world of social media)
...
uneducated or traditional Patriarchs bring a dangerous Group society, and against women
. - a maximum salary .... pension rules for a president ( business interests not allowed for that Leader)

5. Build a new capital +new financial streams and let the dictator ('haantje') in agony
...
in his former capital (till he leaves)
Exposé + Intro on SAUDI, below in a 4 slides conference/ Lezingen in NL'2011:
=> 'fine tuning' is a subject in (KOA.-courses) / - protocols for Leaders; goals

-Risico’s onderzocht en HOOP op oplossingen
POLITICS = sharing of power = good governance:

Science Politique ... en Arab. Lente:
P1. PSYCHE => De 6 Valkuilen van Leiders en mannelijk draagvlak .

GroepenSamenleving is:
P2. GROEP => KENNIS: 4 feiten over éénzijdig Groepsdenken+ strijd

OPLOSSING = CHANGE van
dictatuur tot Grondwetseisen voor
P3. veilige STAAT => 4 nieuwe oplossingskeuzes / . blijvende realiteiten inpassen

- green = security!
Swart en wit bemagtiging gaan nie net oor swart en wit nie, maar oor
groen =veiligheid
zonder Heerser

.CONFERENCES: ... Ruler = 'tous - Puissants'/// french in Africa, e.g. 3 Arab countries and Congo
SAUDI ................... an INTRO IN 4 SLIDES -

SYRIAN Alavits and Suni fight due to religious dogma's, identity as priority. These are stupid Male rules. It's 5th.; 1td identity is Syrian

REPLACE MALE CLEVERNESS IN RULES FOR FEMALE WISDOM as moral and Ethical compass... in Arab world and Africa ( many cases). Males genes fail.

I act as feminist claiming women 's role as national ministers and married to priests; women 's role in church and mosque only brings justice in Ethics

Males are afraid in life, SOLVE this by precise rules, dogma's and autism about a truth of god and sex, being against other dogma's. STUPID.
+ it is better to talk in respect of a Creator, not god.
- elk succesvol leider na 12 jaar weg (-jagen)


Organisatie van Stabiele GROEP en STAAT / => het FALEN in vb. van CONGO:


LANDEN: mr. X, zijn Groep/Clan , Religie en Cultuur zijn onderling wel degelijk verbonden
LEZING uw werknemers, vb. Dubai, en inzicht in hun 6 Valkuilen
- ... SAUDI: essentie is goedkeuring en gehoorzaam, bijv. aan Mekka ( 's pelgrims)


DIT IS MIJN INLEIDING ... over Machiavelli en Arab. moslim kerk-/ politie staat

Goede dag,

Ik wil 'n LEZING HOUDEN voor u namens de SPEAKERS
ACADEMY

Wie wil mij antwoorden, 'n lezingsdatum en mensen organiseren, in welke stad?

De plaatjes hierboven zijn de inleiding van mijn Lezing voor Speakers Academy.

Waarom deze bijdrage? ... ( 'T GAAT OVER SAMENLEVING en WELZIJN )
POLITIEK is nu terrein van H
ISTORICI. Ik wil betrokkenen in dit veld overtuigen dat de BIJDRAGE van risico analisten nodig is, die organisatiekundige zijn,
omdat Internationale Zaken over mensen gaan en NIET alleen over groepen. Dan pas los je problemen op. 'n Groep voelt geen probleem.
- nu is er geen Arab. natie, die boven Groepen staat en elk individu beschermt.

Arab. Heerser, Militair gedrag:
- mijn '6 Valkuilen van mannen' zijn oorzaak van 'internal war'... en die veroorzaakt weer oorlog. Hier geldt Oorlogsrecht en Internationaal recht
.. 'internal war' behoeft veel meer een zich bemoeien met excessen in binnenlandse politiek/politiestaten van bij de VN aangesloten landen.
.. zoals nu het HOF in Den Haag zich met vervolging van politici bemoeit van tijdens de rellen in bijv. Kenya). ... Kopten in Egypte?
Nu geldt Machiavelli in zaken: 't is goed voor de groep, maar groepsleden lijden'
.. - met
eer en wantrouwen ( zie het verschil tussen man' s eer hier en eerlijk, hieronder)

- European Union Dilemma......... at E.U. borders;
.. - ROLMODEL E.U.: communicatie, vorm uw netwerk, eerlijk en met vertrouwen

N
aar Bestuurs manager/ Leider :
V.N. accepteert niet meer dat groepen volgens tradities, per 2011, vrouwen onderdrukken. ... Saudi?
- er is de neiging in die groepen allemaal hetzelfde te denken.
Werf inzicht in mensen hun 6 Valkuilen (dat). Doe 'n
S.W.O.T. van Leiders
DAT KUN JE DAN OPLOSSEN... met ervaringskundigen in mensen en organisatie. De lezingen zijn ook gericht op organisaties, omdat de 6 valkuilen 'n algemeen mannelijk probleem zijn.
Ik hecht belang aan dit onderwerp en ook inbreng in het milieu van uw Organisaties.
- alles verbetert door beter Organiseren van een Samenleving, ook van uw Organisatie: - doe een S.W.O.T. analyse van risico's en kansen.

Graag wek ik uw interesse hiermee. ...Tunesie en Egypte actueel jan./fe.2011
Wilt u reageren met een voorstel? ............... boven: 3 plaatjes v/d INTRODUCTIE van de LEZING.
==============================================================

Film op YOU TUBE : Je geeft LEZINGEN over RISICO in Failed States
..... - Saudi en risico door 't STENEN TIJDPERK van LEIDERSCHAP' - / in engels

VRAGEN over 'n politiestaat en Heersers: 6 valkuilen van mr. X( ook in uw organisatie)

1 WIL JE JE even INTRODUCEREN?
Ja, Ik doe Lezingen hierover voor de Speakers Academy ./ ZOEK Academy . Riemsdijk
- situaties in Failed States: zet niet historici, maar 'n specifieke organisatieman in
- NU is er vooral 'n stenen tijdperk v. Leiderschap/ de politiestaat in ARAB. landen
- ANALYSE: vergelijk 2 extremen in gedrag, de situatie in NL. versus bijv. Saudi Arabia
- LEZINGEN gaan nu over RISICO in Saudi Arabia; EERDER: Rusland: Staat en kerk
- de VORM: LEZINGEN voor managers/ voor de Staat. DUUR: 1 uur 15 min.+ 'n diner

2. je brengt inzicht in 6 Valkuilen van mannen?
............ gebruik je 'n S.W.O.T. van mr. X?

- leg 's uit ... Ja, IK BEOOG 'N LEEREFFECT
Ja, hoe anders dan historici, want het gaat om de ZWAKTES van LEIDERS
- HET GAAT OM MENSEN (organ. man), NIET OM GROEPEN (focus v. historici)
- 'n Risico check van organisatieman levert S.W.O.T. informatie van Patriarch in Groep

- nu is de Groep/ Clan+ Patriarch 't KENMERK i/d Arabische staat, bijv. Saudi Arabia
- 'n moslim kerkgroep legt de KERKSTAAT op. De Patriarch legt POLITIESTAAT op
- die ARAB. Heersers volgen 'Machiavelli'. DIT IS militair GEDRAG: eer als kenmerk
-... betekenis: 'het resultaat is goed voor 'n groep, maar groepsleden/ anderen lijden';
.......................................................... maar dit is toch niet nodig in 'n 'civil society'?


3. je spreekt over leiders en antropologie (X of Y)?
- leg 's uit ... Ja, 't betreft Heersers, man type X, eer en hun MACHINE ETHIEK
Ja, 't mechanisme van X: bijv. ''n groep wil volgens traditie vrouwen blijven onderdrukken'?
- dit en psyche van mr. X leert zodoende over 6 mannelijke VALKUILEN van Heersers
- die 6 valkuilen produceren de dictator, mr X en zo de politiestaat en kerkstaat
- les van organisatieman: man type X en Y samen biedt wel 'n stabiele groep: = eer-lijk
...- succesvolle leider is na 12 jaar weg of verjaag hem / stop clans, die vrouwen +veel vechtzoons
... behoeven als familiebescherming / de staat moet kleyne Luyden in clans in Arab. landen opleiden.


4. wat wil je met dit inzicht bereiken?
Ja, ik geef door Lezingen en P.R. op YouTube toegang tot dit INZICHT
- dit inzicht helpt mensen te streven naar een stabiele groep zonder dictator
- door blootstellen van X aan ETHIEK van Y kunnen politiestaten met mr.X verdwijnen
- dan, 'n nieuw LAND en recht: - naar 'n DIENSTEN SAMENLEVING EN WELZIJN.

WELKOM bij de LEZING.
KOM EN BOEK U - zoek op google - : ACADEMY en Riemsdijk( ook voor uw organisatie: Inzicht in falen mr. X en protocols voor verbetering)
My Summary and Experience: Lezingen in NL'2011 / KOA, linkedIn
... de E.U. is ROLMODEL voor de bevolking en leiders in veel Arabische landen

============================================================

STRUCTUUR - STAATKUNDE:
- Organisatie van Stabiele GROEP en STAAT -

SYRIA GEEN STAAT/wet ==> EEN ANALYSE
Staatkunde:
Vrijheid,
POLITIEK IS in de 1ste plaats SCIENCE van ETHIEK:
- hulp van de organisatie theorie over gedrag

Group society 1 - 5: WAAROM is Politiek zo rot met moorden?

=Science
Politique
. .................. 2012 ............ leiders ............ mannengedrag
---------------------------------------------------------------------------------------

1. de Waarheid, => steeds weer ..... Groepen ......... macht corrumpeert elke 10 jaar
... Stop 't: ======> =Tegen: _____ ander geloof___ en Buitenlands werker (V.A.E.)
==> moorden .................................. - intimidatie

2/3.Getto gedrag. => Groepen: ___ vrouwen? ____ en Veranderingen?
- Isolatie ......................................... -'untruthful'
- Mani/waarheid

4. Juridisch ====> =de WET: ____ Vrijheid. _____ beschermt kiezer dan
... Nihilisme ..............- creeren....... - helpen ........... - tegen narcist/ groepsleider

5. Pockets armen=>=Isolatie: _____ extremist. ____ Man, geen sociale hersens
- wantrouwen ................................... - éénzijdig ....... 'god's rules in males hands'?
- verliezer ......................................... - narcist ............ - ALS OORLOG OKÉ
- geen opleiding

CHANGE of CONSTITUTION of a STATE: - Arab Spring

6. Diversiteit====> Identiteit, ____ Tunis/ Oman__ Al Yazeerah voor change
- geeft beter .............. ieder, 5 x ....... - vrij? ............. - / WET beschermt kiezer
.. resultaat

7. federatie: ====> President+ ___ Vice president/_ DEMO door vrouwen
- 2 ZONES. ............ delen macht ............................. - tegen:
. van ontwikkeling.....- Egypt/ Syria .. Ga Stemmen: ... - zonder ASSAD

8. moet saam: ===> getto - ______ Ethiek: ______ ' female rules'/ sociaal
.....wonen.................. belasting .........- heersend/wet... - 2 sides/ 2 wings/ X+Y

9. Zones: =======> geen _______ /in 2de zone___ NIEUWS: 2de side/ diversiteit
.. - in pockets ........... evenredigheid.. wel de WET:... - welke vrijheid verworven?
.....no diversity .......... : Salafist ......... ....................... - vb: Syria 2012

SLOT:
- door KENNIS van GEDRAG van mannen en Groepen
.. kunnen we ...
- WEL werken en naar een oplossing streven./ ... en vertrouwen.

Push any religion/nation from truth/ dictatorship in a Group-/religious culture towards an Individual culture, which defends RIGHTS of VOTERS by national law.

YouTube: Arab. politiestaten/ Saudi Valkuilen
-- heersers doctrines in Groepen/ Kerkgroepen door macht => misbruik

CLANS and RULERS
ABC against dictators and Fate:
- a research-plan / Control Rulers

ACADEMY--- duurzaam Leiderschap
- bestuur in CHINA 'n voorbeeld?
- VRAGEN over securiteit?

=> Zuma, a traditionalist, cannot bring African education, nor modern wealth for all?

=> CLANS, TRADITION A FAILURE, UNABLE TO WORK WITH

ACADEMY'11-13 SUBSCRIBE here:
LEZINGEN CLAN + LEIDERSCHAP /LAND

1. South Africa, 2000

2. Russia,Ready 2009

3. Congo, Renewed 2013

4. Saudi Arabia 2011(Mecca, moslim Clans)
- all Arab Leaders; READY 2011

5. B.R.I.C. countries CHANCES 2011

European Union Dilemma
mr. Y stand up in public space
............ at E.U. borders;

V.N. accepteert niet meer dat groepen volgens tradities, per 2011, vrouwen onderdrukken

X - er is de neiging in groepen allemaal hetzelfde te denken.

DAT KUN JE OPLOSSEN


LEZINGEN in 2011

Google: Riemsdijk

ACADEMY
Dot on circle is Damascus, city of old spice trade.
- it was closer to communists till 1989, so no fanatic Islam.

- blackline: area, in history related to Iran/ Ethiopia
...HEERSERS' EER of EERLIJK ?


Heersers in
Groepen, Clans,
gebruik 'n S.W.O.T.:
- 6 Valkuilen is resultaat van T= THREATS, ofwel RISICO

... WAAR of 'zijn' WAARHEID?

CLICK LINKS VOOR: - 6 VALKUILEN IN DETAIL ( 6 FATES)

 

 

CLICK LINKS VOOR BRONNEN

Dezelfde 6 Valkuilen beperken uw Organisatie:
- de 6 valkuilen zijn algemeen mannelijk gedrag.
... uw S.W.O.T. LEVERT 'n S = Sterkte
... a PLAN of courses anti FATE

 

 

 

Opstand in Tunesia en verder?

veel gelezen: Bronnen

 

in ‘n politiestaat
=> 6 valkuilen van mannen
ook in uw organisatie

S = strong; W = weak

O = opportunity

T = threat (risico)

Film op YOU TUBE
LEZINGEN over Risico in landen
't STENEN TIJDPERK van LEIDERSCHAP'

VRAGEN ... over 'n politiestaat

1 WIL JE JE even INTRODUCEREN?

YouTube: Arab. politiestaten. Saudi Valkuilen

...Tunesia actueel jan. 2011 + Egypte

 

2. je brengt inzicht in 6 Valkuilen van mannen?
............ gebruik je 'n S.W.O.T.?
- leg 's uit


 

 

3. je spreekt over leiders en antropologie?
- leg 's uit


 

4. wat wil je met dit inzicht bereiken?

 

- elk succesvol leider na 12 jaar weg (-jagen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE van ETHIEK:

doe een S.W.O.T. analyse van

Science Politique ... en Arab. Lente:

1. PSYCHE => De 6 Valkuilen van Leiders

2 bad, political disasters over and over again ...=>Organize goals in leading a country
=> and it gives you 4 Take Outs as to the Risk in group societies and 4 protocols for success/ security in States