! Dit is Afrika-viewer. En Country Viewer- Rusland, de achtergronden: Of ga naar bestuur in 't volgende land

Bestuur en RUS/ English

Neurose and internal wars ... or social justice in freedom/ Discipline?
- Rusland, schaf die ontgroeningen in het leger af. Rusland is lachwekkend
... daarom is 30% van mannen murw en drinkt/ kijkt gebroken ...
Research .. juridical nihilism .. kozak .. and .. NLers/ Dutch in Russia
NGIZ ... / Ik doe research maar RISICO'S: - hier van STALIN
- witte slavernij naar oost Siberia, zoals zwarte slavernij van Afrika naar Amerika -
wodka-misbruik zal door kou zijn, soos Indianen in hooggebergte Peru
- patriarchen slaan / is de kerk er uit nood om 'n land samen te binden wat geen natie is?
Rusland in 2011 in W.H.O.
Partijen Moskou. ... Rascisme ... ; haal mannen 50% uit landsbestuur en kerk
DUS biedt een MODEL analyse en alternatieven.
KOA. Grozny wel ineens in goed herstel. Gebruik capaciteiten: advies Sauer

Andere landen in deze serie:

>> Nederland. Cultuur van Nederland

>> Arabieren/ Moslims vs. Turken

>> Evaluatie van NL, als voorzitter E.U


>> Afrika faalt. Waarom?
Lukt nog niet?

>> China is in opkomst.

>> India, zijn progressie in 2007.

>> religieus fanatisme, in 21ste eeuw

RUSLAND: symptomen van neurose in gedrag v. leiders en volgers:

RUSLAND 'CHANGE' Niet succesvol in 'n patriarchisch patronaat ?
Despoten .......... - voorkom die olichargische structuren -

 Symptoom: er zit een lelijke gorilla op tafel,
de PATRIARCHEN. Russische potentaten;
- ' die Zweden, die de Slaven moeten leiden'?
- identiteit: willen wereld een kerk .. en opoffering en willen verder helemaal niets:
-- RUS is gewend zich te laten knechten
-- RUS geeft inzet; let niet op resultaat
-- land met 2 mannen tegen 3 vrouwen

+ GROOTSTE INTERNET = VRIJ:
+ Rus sterk in entertainment
+ Rus sterk in creatie en passie
+ NLse vrouwen directeur

1. Extern / Omgevingsonderzoek:


Rusland news, information on line.
Zomer/ oct.'06:
- Pres. Poetin, 0710'06 toont definief z'n ware stijl tegen Georgie in grensgebieden: kozakken en patriottisme daar in Abchasie inzetten.
Laat de E.U. Georgie opnemen. Premier bij E.U.:
- Premier Poetins sex opmerking toont verwerpelijk gedrag a la ZUMA; ook toont het zijn verwrongen gedrag op alles wat sex aangaat: door orthodoxe kerkverboden.

Olie-rijkdom in RUSLAND is nog 1/3 waard, in 2009

2. HISTORIE RUSLAND:

VORMING
- diepe sporen van 'n traditionele cultuur
- 'n authoritaire cultuur: patronaat bij 1
- patronaat maakt mensen slaafs
- onwerkbaar klimaat soos Afrika maakt lui!
- orthodoxe religie is niet vormend

geen HANDEL
- boer en 'tsaren', Byzantium (derde Rome)
- geen handelskanalen, noch Econ. Zones
- gebrek aan contact: niet lerend vooruit
- Rusland is een imperium, geen eenheid?
- organisatieverbod: pers en ondernemer

niet SAAM
- Moskou: 'derde Rome' moet schitteren ?
- Rusland heeft z'n mislukking gekend:
- leven telt niet met Stalin en Sowjet-Unie
- sinds 1900: 'verlichting' 'is not accepted'
- algemene educatie is er: vaak niet van nut

niet VOORUIT
- modern regeren klikt niet met 'patronaat'
- de middenklasse met inkomen is er niet
- miljoenen Russen sappelen
- economische zones zijn afwezig
- hoog risico voor groot-investeerders
- Russen sturen centraal; hun provincies?

BESTUUR
- in 'n macho-cultuur, volgens Hofstede
- de machtshonger van de leiders
- opstanden van provincie-goeverneurs?
- makers van een ... nieuw patronaat
- door olierijkdom is Rusland ongevoelig
- modernisering kans ? halve B.R.I.C.!!

PROCES ... EN STIJL
Japan zat tot de 2de wereldoorlog ook fout
vast in traditioneel/ authoritaire regimes
- beleid is gevaarlijk voor anderen
- dan komt er 'n produktieve ommekeer
- dit is 'n proces, dat alle landen meemaken.

 

Mannetjes-makers/ waar is vrouw?

 

HISTORIE. MEER van Rusland -

Oostelijke expansie door de Zweden:
Vikingen zwierven uit tot in Rusland, dat zijn naam aan hen dankt. Rus is oorspronkelijk de naam voor de Zweedse Vikingen die Rusland bereikten (het betekende roodharige of roeier ); pas later wordt daarmee de hele bevolking van Rusland geduid.
De Zweden worden door de Slavische volken gevraagd eenheid in de chaos te brengen.


De Zweed Rurik stichtte de eerste Russische staat. Vikingen stichtten belangrijke handelssteden rond 1000, zoals Novgorod en Kiëv, en ze dreven vanuit Rusland handel met Constantinopel.

Soms waagden de 'russische' vikingen overvallen op Constantinopel zonder resultaat. De zeer goede verdedigingswerken rond de stad hadden al vele malen hun nut bewezen. Sommige van de vikingen werden huurling voor het Byzantijnse leger in een speciale elite-eenheid die de keizer moest beschermen. Ze werden bekend als de Varangians (later Janitsaren?).


-
Novgorod on line

- Tsaar opvolger Byzantium
in 1452

Na de val van Constantinopel in 1453 beschouwden de Russische Tsaren zich als Rome 3 en de wettelijke opvolgers, o.a. wegens dynastieke banden met de Byzantijnse, orthodoxe, aristocratie. Nu zijn zij de beschermers van de Orthodoxe Kerk.

- KUNSThistorie in maatschappelijke context:

De oude geschiedenis van Rusland is verweven met kunst: literatuur, schilderkunst en muziek. Het zogenaamde Zilveren tijdperk' is in het begin van de 17de eeuw- kunst on line

- Meer historie: Kazan on line


 

3. VERANDERING

-- Poetin wil in 'n modern land leven.
-- maar 30 miljoen mensen leven in SIBERIA
-- 150 MLN. Chinezen in noordoost China
-- onstaat in oliestad Chanty Mansisjk de eerste Russische middenklasse?
-- Is Poetin/ Medvedev een modern team?

 

4. Nieuws over Pres./ Premier Poetin
-- belasting systeem vernieuwd met hulp NL-ers, van Riemsdijk, uit USA
-- HERSTRUCTURERINGSSTELSEL van NL van aardgas-/olie-baten is overgenomen door Rusland
-- gelukkig 'n nieuw wetboek op strafrecht'98

-- Een ander interessant verschijnsel is de poging van Premier Poetin om oligarchen aan te stellen als gouverneurs over arme gebieden, met als doel deze oligarchen geld te laten investeren in deze gebieden.

-- maar oligarchen blijven POTENTATEN. Laat dat los. Breekt hij ze?

 

'CHANGE':

- waar is een visie en strategie?

... in de vrije sector kan alles; men is super creatief en doet dingen anders

 

............ of 'onbegrepen'

... er is 'clash' tussen samenleving en politiek

 

............ RUSLAND' .....?.........

- Magadan is in Oost Azie aan zee

- Chanty Mansisjk , oliestad en 1ste vrije succes -verhaal

 

Leer van Zuid AFRIKA. Mbeki

 

 

Reportages van Brandt Cortius:

... en van Interimic ....

- schietles op school is sinds 2004
- Stalin bracht witte slavernij in Magadan
- communisten na 2000 weer in de TOP?
- mensen trekken weg uit dorpen Siberia
- vrije ondernemers; bloeiend in Moskou

- mijdt de oude bedrijven, soos in China

 

Vrouwen en reacties van mannen:
- ... vrouwen besturen beter ... -
- ... gaan Russen ze dus opnemen ...?
- ... of is Pr. Poetin toch de 'Pinochet'?
- ... of wil hij gelijkenis met Tsaren?

1. vrouwen zijn er eerstens om te baren; wat een onzinpraat van mannen is dat.
- er blijft voor vrouwen tijd zat over
- omgang met kinderen maakt ze geschikter voor bestuur van mensen dan egoistische mannen kunnen zijn

 

2. tegenvraag: zijn mannen dan niet eerstens om te jagen en vechten? DUS zijn ze minder geschikt voor alle andere rollen (zonder spierkracht) en vooral minder geschikt voor bestuur.

- Mark Lammers over BESTUUR:
3. vrouwen hebben meer discipline in teams
- je kunt meer opdrachten aan ze zelf laten

- ze zijn gericht op algemeen belang in het team en minder op egoisme en concurrentie

 
- vrouwen kunnen in teams beter vragen zelf analysen en samenwerken

 

- MANNEN ROEPEN GELIJK DAT ZE IETS WEL KUNNEN, ZONDER HET TE KUNNEN
- vrouwen zeggen eerstens iets niet te kunnen, maar kunnen het wel.

 
- is het team Poetin/Medvedev bewust een goede keus om een tegenpool te hebben en dus beter resultaat?

 

- 'NIEMAND is enkel voor zichzelf geboren':
- dit is moeilijk voor mannen
- bestuur teams hebben geen profijt van mannen

 
- vrouwen hebben eerder zelfvertrouwen
- dan pas ben je empathisch
- dan kan je sterk zijn
- dan heb je ook lef en kan je iets supergoed in bestuur

- DUS: herken dit in mensen in teams
- dan: ERKEN HET DAN OOK !

 

- KEIZERS en man-bestuurders heersen liefst alleen en ... willen absurdistisch zich tegen de dood beschermen door beelden te bouwen of ook andere '' legostenen'' of '' treinplateaus '', zoals ze als kind deden.

 

 

Slogans : anti 't risico van rood of religieus nationalisme van Rusland nu

 

Rus gewone Noord Europeaan:


* heel aardige mensen, maar -
- er is veel te veel abortus: - wereldtop
- mannen kunnen niet met drank omgaan
- despoten (tijgers) en gelatenheid (schapen)
- geen Zuid Europese, gemoedelijke leefstijl
-recht nu, 2009, is zoals onder Pinochet?

- zoals Polen nog steeds door de katholieke religie rascistisch, tegen anderen, anti-semiet. FEL. Zo is ook de Rus.

- religie maakt van mannen kortom hele nare wezens.
... ook man in islam, Hindu en tegen meisjes babies in China.
DOM: vrouwen zijn beter in de 21ste eeuw van diensten. MANNEN BRENGEN NIET DE BESTE RESULTATEN.

 

Ha, .... CHANGE -

BEPERK 't aantal mannen in bestuur
HOUDT de kwaaien in huis
BEPERK mannen op straat.

 

IDENTITEIT VAN RUS:
- dit is moeilijk (uit: boek, d'Hamecourt )

het lijkt:

- eerder op ellende van Argentinie
- eerder improvisatie/ nood van Afrika
- het moet worden soos BRAZILIE

.. even nog met zulke rechtse dictators?

 

RIJKE OLIESTAD MOSKOU:
- GELD rolt nu 8 jaar; volgen ze :
- slecht Kazakstan-president model?
- of: Saudi Arab model staat ? Wat?

 

- vrouw, misbruikt voor slecht nieuws
- telraam weg nu; kasregister helpt fiscus
- met 'n nieuw belastingsysteem in 1998
- Rus is een lezer; 2 doen het werk van 1

 

-Russische waar is niet meer te koop, omdat levering onzeker is; zo verlies je van de import

 

- Rus 'houdt graag van mekaar'; stop ermee. Houdt niet van mekaar, maar geef respect, dan is alles vriendelijker

 

- op straat zeulen ze met bier, soos in Denemarken

B.R.I.C. - landen (R= Rusland)

- 24 miljoen auto's in Rusland; NL: 6 mln.
- 1ste decade, 21ste eeuw gaf Rusland z'n beste 8 jaren onder Poetin ... met succes
- Moskou, nu 'n swingende stad. En Rusland?
.. budget voor bestuur , zoals half Frankrijk
- Rusland nu: instabiele stabiliteit.
Afstanden: VLIEGEN. Onoverbrugbaar?

 

TOCH OOK -
Rusland doorleefde Euro verandering:
- 18de eeuw, van iconen naar moderne kunst
- 19de eeuw, invloed Franse revolutie
Catherina de Grote: 1770, introduceert denken
--- van Montesquieu, Voltaire, Diderot
- schrijvers, 19de eeuw: klassieke renaissance


1. Bestuur en cultuur in Rusland
; waar zijn de vrouwen in landsbestuur?

... Brandt Cortius in Moskou ......; RUSSISCHE MAN: geen discipline zoals de Chinees. Beroepen , die hij niet wil uitvoeren. Turken werken hier goed.
>> lijfeigenen en Byzantium: -waar is positie vrouw? ... CULTUUR in Moskou en welke identiteit?
.... bruggen bouwen tussen de vele identiteiten is het probleem in Rusland
.... de regering is de maffia, in business, volgens vaste structuur. Volg je het niet, dan hoor je van nare problemen.
.Rusland in 2009
introductie: volgens HIDDINK hebben Russen geen CONTROLE op eigen resultaat van hun werk (gewend aan meester- slavernij ; en later, magere inzet in communisme)
a. Ondernemen: de overheid doet dit. Sinds 1900 en de tsaren bestaat dit 'patronaat'. Pres. Poetin heeft dit 'tsarenstelsel' hersteld. De ECONOMIE kan NIET functioneren: - recht en ondernemen = de Staat. Ook religie = weer de staat. FOUT; - fiasco en stagnatie
- Joekos is via onvrijheid van handelen en ... extreme belastingstraf kapotgemaakt
- BP kocht 'n Russisch oliebedrijf, ... krijgt nu 2 mld euro belasting opgelegd
- waarom kan Rusland niet goed werken zoals de rijke Finnen? Is 't de orthodoxe kerk?
- Zweden vergelijk ik met succesvol Chili; Rusland met tragisch Argentinie. J/N?

b. piratisering van de economie: 'favourites' worden door 't patronaat onder grote overheidsbedrijven aangemoedigd en kleine ondernemertjes wordt de winst afgeroomd door de maffia. Ondernemen betekent in Rusland dit en OOK ... financiele manipulatie. Dus niet wat wij in West Europa bedoelen: goederen en diensten op de markt brengen voor de consument.
- bloeit het VRIJE ondernemerschap nu toch WEL in MOSKOU???


2.
De traditionele instituties en dat gedrag winnen 't van ... modernisering?
>> Russia daily ... ; ('andersdenkenden').

in 't schema HIERBOVEN: RUS en zijn historie en cultuur
- er is geen ruimte voor ondernemers en modernisering; ... en specifieker daarbij: in het Byzantijns christendom van de Russen willen presidenten ook kerk-patriarch zijn
- DEZELFDE problemen gelden ... Ze zijn tot nu niet overwonnen
- Hetzelfde , behalve de kerk-staat geldt voor Afrika.
--- een tweede mening wordt niet toegestaan (dat is vrijheid)
--- 27 mei slaan fanatieke priesters in op mensen. Weg met die 'crazy' priesters.


3.
CHANGE per 1 jan. 2008 (Veel Russen ervaren, dat onder Brezjnjev alles beter was dan nu)
gouverneur Chloponin van Krasnojarsk vraagt begrip en tijd?... voor de Russische
. overgangsfase van nu, economisch en richting een meerpartijenstelsel. 2903'07
>> Rusland monitoring: - internet media zijn modern als in NL- ... Interimic, groep voor innovatie naar Moskou....... Popilair in Moskou op internet zijn ...
ad media: Vkontakte en Yandix en live journal.ru en Beeline.ru en toch ... Youtube.

Rusland: land van schrijvers ... of vastzitten in 'n LOT van stilstand?

>> Rusland, you name it ... en OOK een land van nare kerk- PATRIARCHEN
- POETIN SCHURKT VEEL TE DICHT AAN TEGEN DE KERK- PATRIARCHEN

- Pres. Poetin treedt hard op tegen Tsjtsjenie; hij wil wel de economie moderniseren
- hij bereikt wel meer welvaart in steden
- hij maakte in Nederland, nov.'05 wel indruk. Afwachten dus ...
- tegen Georgie , aug.'08 , breekt hij zomaar afspraken met ons,
- zoals ook de Polen nog gewend zijn. Dat moeten we doorbreken
- Rusland was koel in reactie op de verkiezing van Obama. Mannetjes. blog Kremlin

4. FATE of CONTROL- misbruik van macht door masculiene mannen:
>> Rus. Centrum, Kapen en - chaos in 1, alleen Kaukasus? Illegalen Far East?
... - is Poetin 't type Rus: grote macht, boven recht van orthodoxe buurlanden
... - Valentina Matvijenko is 2de vice minister president?
Harde CONTROLE?
... - MASCULINITEIT bij angst? Ja. ... Het LOT. Ja, Ik herrinner me dictators

Rusland vragen:
- Zweden leverde de eerste Tsaren; later aartsvijanden Zweden en Rusland-
1. Zweden vergelijk ik met succesvol Chili; Rusland met tragisch Argentinie. J/N?
2. Rusland heeft de sfeer van Afrika, in relatie met de dreigende dood
3. Rusland is een minderhedenland. Is het een natie als Iran of niet, zoals Pakistan?
4. Is Rusland soos China? publieke sector mijden. soos Kongo? Stadstaten niet één!

5. schrikt premier Poetin pas als de Polen of ook Kazakstan rijker zijn dan Rusland?
6. Wordt alleen ,door de historici, naar verhalen van mannen geluisterd? Geen E.Q.

INSTITUTIES: meer VROUWEN in BESTUUR van 't LAND als minister:
- 42 % van de managers in Rusland zijn vrouwen; niet genoeg i/d top en als minister.
Elsevier maandag 9 februari 2009
Rusland: 'Te veel vrouw' ?

Valentina Matvijenko doet volgend jaar maart niet mee aan de Russische presidentsverkiezingen. 'Ik heb het goed naar mijn zin als gouverneur van Sint-Petersburg,' liet Matvijenko (58) het weekblad Argoemente i Fak--te weten.
De voorbije maanden werd druk over haar kandidatuur gespeculeerd. Mocht de Russische Federatie rijp zijn voor een vrouwelijke president, dan is 'Valentina de Grote' volgens vriend en vijand de eerste keuze. Ze heeft politieke en bestuurlijke ervaring - ze was onder meer ambassadeur -, geldt als daadkrachtig en is charmant.

Toch behoort Matvijenko tot de politieke en zelfs persoonlijke entourage van Vladimir Poetin.

In peilingen bleef Matvijenko op een te verwaarlozen percentage steken. Voor iedereen is wel duidelijk waarom: te vrouwelijk. Je ziet haar niet met de vuist op tafel slaan.

5. NU OUDE HISTORIE: OORLOG MET ZWEDEN en 't platteland
- Populairste RUS ... toch: Nevski, 13de eeuw wint oorlog tegen Zweden, en Stolipin (begin 1900), nr. 1 en 2 als populairste Rus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nevski .........

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouwhervormingen_van_Stolypin
De landbouwhervormingen van Stolypin (Russisch: Stolypinskaja agrarnaja reforma) duiden de landbouwhervormingen aan in de landbouwsector van het Russische Rijk die werden doorgevoerd tijdens de ambstperiode van Pjotr Stolypin als Voorzitter (premier) van de Raad van Ministers. De meeste zo niet alle van deze hervormingen waren gebaseerd op de aanbevelingen van "Speciale conferentie voor de Benodigdheden van de Landbouwindustrie" die tussen 1901 en 1903 werd gehouden in Rusland tijdens de ambstperiode van Sergej Witte als Minister van Financiën en Voorzitter van de Commissie van Ministers.

HISTORIE: CRISIS IN 1812

. De molecularisering van het wereldbeeld ... door
A. Zamoyski, 1812, Napoleons fatale veldtocht naar Moskou, (Amsterdam 2005), Uitg. ... De historicus Adam Zamoyski beschrijft in zijn boek 1812 deze veldtocht ... Juist gedurende deze oorlog ontstond in het feodale Rusland een eerste ...
www.historischhuis.nl/recensies/recensie256.htm - 15k

In het kort komt het erop neer dat de Tsaar, zeker aanvankelijk, onvoldoende ervaren en veel te wispelturig was om de verdediging tot een goed einde te brengen. Zijn grootste verdienste is vermoedelijk, dat hij de verleiding weerstond om zelf het leger aan te voeren, wat ongetwijfeld tot een verschrikkelijke nederlaag had geleid.

bevelhebber Barclay de Tolly. Hij had de organisatie gestroomlijnd, had de omstandigheden van de soldaten verbeterd en had zelfs een plan in voorbereiding voor een strategische terugtocht, zoals die uiteindelijk tot de overwinning zou leiden. Helaas was Barclay impopulair.

De vervanger van Barclay werd Koetoezov, een oude, ziekelijke veteraan die zijn sporen had verdiend in de continue, verbeten strijd tegen de Turken. De oude veldheer was niet altijd even kordaat, mogelijk vanwege zijn ouderdom, maar even waarschijnlijk omdat hij gewoon bang was om te verliezen. Voorts was hij een ster in het geven van vage orders en was hij eerzuchtig: hoewel hij niet de architect was van de tactiek waarmee hij uiteindelijk de oorlog zou winnen.

Dat Koetoezov in ieder geval een ding buitengewoon goed inzag: de waarde van propaganda. Hij wist iedere onbesliste schermutseling of verloren slag op een klinkende overwinning te laten lijken en wist zowel de Tsaar als het Russische volk zover te krijgen, dat ze zijn voortdurende terugtrekkende bewegingen niet alleen aanvaardden, maar dat hij hun woede op de invaller wist te richten en niet op hem. En tenslotte, hoe je het ook wendt of keert, hij won - al moet je niet vragen hoe: het aantal slachtoffers aan Russische zijde was vermoedelijk even hoog als onder de invallers.

KEN HET HELE LAND: van Moskou tot Magadan - ... door Brandt Corstius
Rusland is een natie in verandering. De olieprijzen hebben een ongekende rijkdom gecultiveerd en een snelle economische groei die erbij hoort. Maar er is een groot deel van Rusland dat daar niets van terugziet. Wat is er over van het communisme? Hoe groot zijn de verschillen tussen arm en rijk? Wat is de invloed van corruptie? Is Rusland een 'jonge democratie' (aldus Balkenende), een 'soevereine democratie' (volgens Poetin) of een 'fascistisch regime' (zoals omschreven door The Economist)? Evenals in zijn boek Rusland voor gevorderden, komt Brandt Corstius tijdens zijn reis door het immense land bijzondere mensen tegen in absurde situaties. Of het nu gaat om ruimteafval dat neerstort in een dorp in het Altai-gebergte, of om een ontmoeting met Kirsan Iljoemzjinov, de president van Kalmukkië, die claimt dat hij ontvoerd is geweest door buitenaardse wezens. Brandt Corstius komt overal, of dat nu in beruchte gebieden is als Turkmenistan, Armenië of Tsjetsjenië, of in de decadente winkelpassages van Petersburg of Moskou. Niets is vanzelfsprekend. En aan de andere kant is alles mogelijk. Brandt Corstius stelt vragen, geeft commentaar en plaatst zijn ontmoetingen in een bredere context. Elke aflevering groeit het beeld van Rusland en zijn bewoners. Afl.: Kalmukkië, het land der blinden. De president van Kalmukkië, Illumzhinov, is tevens de voorzitter van Fide, de Internationale schaakbond. Schaken is zijn passie. En dus moet iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek leren schaken. Verder het aangrijpende verhaal van Nina, die in Moskou mishandeld werd door twee skinheads. Presentatie: Jelle Brandt Corstius

6. IDENTITEIT VAN ... DE RUS -

- Derk Sauer: 'Russische man is zo onsuccesvol, omdat hij geen bruggen kan bouwen'

masculiene mannen denken het beter te weten:
- die man in Rusland maakt ruzie ... over elk onderwerp

- vrouwen kunnen dat anders en beter bruggen bouwen tussen mensen en argumenten. feminien doet het beter.

- kunnen vrouwen niet straat veroveren als journaliste en bestuurder van 't land?
Is Poetin populair bij vrouwen, omdat hij NIET zuipt? En ... terecht
Poetin definieert democratie als 'dictatuur van de WET'? ...Weer TSARISME?

IDENTITEIT VAN RUS: weer herschreven tekst Sovjet Volkslied, staatssymbool
- feodaal en despotisme en dit leidt tot gelatenheid en kleine klerken jaloezie
- Russen kunnen goed omgaan met moeilijke inflatie of devaluatie, want met ervaring
Nu deze eeuw 8 betere jaren gehad-
- is de RUS vol ideeen, maar is het resultaat weer minder: ... markt en discipline?
- gastarbeiders werken beter in Moskou , Turken, Oekrainers, etcetera
- Russen kunnen niet organiseren, zoals ooit ook in Brazilie bij velen het geval was
- helpt internet het feodale model te verlaten en helpt het andersdenkenden vooruit?
- krijgen de Russen andere werkers als PRESIDENT en werken ze zelf straks beter?
... nu nog even met zulke rechtse dictators, zoals decennia in Brazilie, voor LULA?

RUSLAND worstelt soos Brazilie en Kongo met slechte wegverbindingen
- stadstaten
, Moskou, Petersburg, nog wat STEDEN en geen totaalSTRUCTUUR
- 't is geen eenheid/ functionerend land. Alleen functionerend land biedt identiteit!

Platteland RUSLAND, ARM AFRIKA ? .... bron: Boek van d'Hamencourt
- HOSPITALEN zijn zo slecht als in Afrika en AIDS groeit hard door vuile naalden
- AUTO'S WORDEN GESTRIPT ... door corruptie slecht transport soos in Afrika
- gaten in de wegen soos in Afrika ... geen straatverlichting en half verlichte auto's
- treinen zijn vaak in slechte staat, soos in Afrika
- electrificatie van het land is nog onderweg, net soos in Afrika
- wilde uitspraken in het parlement zijn ... net Afrika en zo u wilt Italie
- drink geen kraanwater, net zoals in Afrika; eerst koken of drink uit flesjes. Moskou?
- kijk uit voor agenten, nep-agenten en militairen, net soos in Afrika. Mijdt ze.
- er zijn veel zwervers of 'bergies', zoals ook in Kaapstad
- machines werken niet door de kou, soos in de Sahara-landen door het stof
- agenten hebben als 2de baantje een winkel, etc., zoals in Afrika
- overal rotzooi en autowrakken, soos in Afrika en in Portugal. In Moskou niet hoor.
- niks werkt dus, net Afrika; OOK HIER is internet en g.s.m. de BEVRIJDING
- wodka op het ijs is berusting; net Afrika ... met berusting in de hitte met malaria
- mannen doen niets; vrouwen kunnen de samenleving draaiende houden; net Afrika
- mannen zijn slapper ... bij geboorte, ziekte en dood; ze bedenken eigen epos
- liegen is gewoon IN RUSLAND... en je praat er niet over. Tja ....
- in 1991 en in 1998 waren er inflatie en valuta-crises , soos ooit in Brazilie
- maak het de STAAT niet lastig, dan maakt de staat het jou niet lastig. Nu weer?
- Moskou kende lijfeigenen, voor alle beroepen; Groningen alleen voor boerenhulp
- Russen houden niet van hekken, maar vrij bos. Afrika en Rusland is ook prachtig
- Rus krijgt geld van Turk (voorbeeld in bouw); een grote mond helpt goed. Net Afrika
- door internet komt er CHANGE, want ontstaat ruimte voor andersdenkenden
- GEVAAR: Slavische geest van Rus is Oosters, maar toch anti- 'Zwart' in Kaukasus
- Poetin schiet zo in eigen voet; Moskou bloeit, maar Rusland blijft net als Zaire geen land van verbindingen.

De ontmoetingsorganisatie van africa-viewer


Africa-viewer

Please e-mail us for questions, suggestions or remarks.

Hoofdredactie Site/E-zine:
Michiel van Riemsdijk


Managing cultural risk/ organizing for risk!
Africa-viewer is een multimedia platform for and driven by Holland and South Africa. It is your 'HUB' for your external contacts: global linking. The binding theme is: the backside of managing. A source for deepening, inspiration and contact. A place to learn, work in an internet environment. More on countries ...

Leading a country is a profession, worldwide, must be done in a decent way:
Make good places to 'live and stay'. FOR YOUR LEADERS: they serve and this is important for entrepreneurs, as a serving attitude of leaders helps to create a save live and stay. MANY LEADERS DISFUNCTION. That is why GC does external research, we inform you on the issue. For THOSE LEADERS we create intranet lessons in the 'backside of managing'/ leading: ... 'know how the other half of the world lives'.
Global Connection: Rus ... Riemsdijk

More in
GOOGLE

  2001 GlobalConnection.intranets.com - All Rights Reserved