! Dit is  Country Viewer: bestuur in 't volgende land - B.R.I.C.. / Lingua Ingléses facilite la cultura Ingléses en Europa?

Bestuur en E.U. grondwet


Evaluatie E.U.'05: verandering te snel? Juni '09: nieuwe leden?
Griek debtocratie in '12? CLIENTELISME, GEVEL ZONDER INHOUD/ coach => twitter governance/ E.U. 'bestuur'

- 2012: waarschuw Griekse parlementariers, corrupte Griekse overheidsartsen
- stop Oost Europa's ontrekken aan regels;
corruptie met E.U. geld; niet echt democratisch

KOA
/ ZALM: - laat onze belastingdienst de Grieken helpen belasting te innen ...
-
't Zuiden van de E.U. is traag. Het enige wat gelijk maakt aan 't noorden is AIRCO IN ZUID iTALIE, Z. Spanje en Z. Greece.
- kan E.U. verder met Turkije? Vrouwen moeten als minister en rol in moskee. Ook te
voldoen aan 't afzien van opleggen van regels van persoonlijke devotie door de STAAT.

- komt NOVA met info 'Brussel vandaag'? /// Zuid Europa 't ergst in problemen?
- onwillige lidstaat Engeland; feodale cultuur, anti regels, boycotten sociale wetgeving v. E.U.

Landen in deze serie + plan PLUS

>> Nederland. Culture of Holland

>> Arabs/ Moslims ... versus Turkey

>> Evaluate NL, chairing the E.U.


>> Africa Fails.
Shame for education

>> China in progress. Opkomst.

>> Russia. a history of patriarchs


>> India progresses in 2007.

Evaluatie van Nederland en E.U.:

ROL van Nederland in nu 'n politieke E.U.: GRONDWET ... en hoe verder:

 


'n Speurtocht naar RISICO's !!!
1. Marie le Pen wil France uit E.U. Risk= ruzie Duitsland.
2. religie: Suni en Bin Laden woest op USA, want vrouw in armee in leiding op Saudi grond tijdens Kuwait oorlog

Extern / Omgevingsonderzoek:

E.U. 2006 in de pers blader on line.
... goed in omgaan met minderheden
... geen analfabeten erbij; wel kennis.

EXTERNE ZAKEN, ... 'n dossier:

o 'Gemeenschapszin', laat de . E.U. zich maar vooral daarmee bezighouden ... over landsgrenzen heen en met economie en dat uitdragen (liever niet veel in externe politiek manifesteren)
- PROCES ... EN STIJL -
Europa zat tot de 2de wereldoorlog ook fout vast in traditioneel/ authoritaire regimes:
- beleid is gevaarlijk voor anderen
- dan komt er 'n produktieve ommekeer
- dit is 'n proces, dat landen meemaken.


o E.U. is toch te lichtvaardig over uitbreiding tot meer dan 25 landen. De problemen met 'n orthodoxe onderstroom in die nieuwe landen komt niet alleen met Turkije, maar juist... met Roemenie, Bulgarije, Oekraine. Want OOK KATHOLIEKE landen als Polen en Oostenrijk brengen nog steeds hierar-
chische eenzijdigheid in hun denken mee!
- traditioneel orthodox gedrag remt de economische mogelijkheden van Rusland tot Ethiopie.
- methafoor: waar orthodoxen 8 uur per dag bidden is geen ruimte voor economie en werk.

Vermijdt ... die 'mind set':
Verstikkende hierarchische structuur, wegens de regels van de volgende 3 kerken:
- Rooms katholiek, als fanatiek beleefd
- orthodoxe oosterse katholieke kerk
- moslim kerken
Verklaart dit waarom 't niet lukt in Rusland, Ethiopia, Arabische wereld en Afrika?
- de regels remmen 't 'mogen denken'
- 't remt zo modernisering van die landen.


o Periode 1850 tot 1950, ... voor E.U.
- Nederland en Scandinavie zijn van ellende gespaard gebleven.
- Belgie wel door 1ste wereld-oorlog getroffen, 1914 tot 1918
- in boere laagvlaktes van Duitsland, Polen, Rusland was altijd ellende; en ook vernietiging door Stalin en Hitler.
- Rusland is nu nog ... ellende voor de meerderheid.
- alleen nog boos over 1940-45, dat Duitsers Nederland zo aanpakten

o Visie in de E.U. op dictators:
Nrd Korea: mannen falen te vaak in landsbestuur; waarom doen vrouwen te weinig in BESTUUR?

o Buitenlandse politiek E.U.: hoe?
- is meer intern Fransen, Duitsers en U.K. te beinvloeden op onze wensen in NL.
- SAAM met U.S.A. is beter, dan het beter denken te doen, vooral na zwarte historie in Europa 1850- 1950?

o is E.U. gevangene v. Cyprus?
- Turkije + why ruzie 70er jaren?
..we laten de fanatieke Grieks -Cyprioten toch niet alles vetoen?

 

o wordt Sarkozy vervolger van religie en afkomst , kennelijk omdat hij Hongaar is?

- wil hij Franser dan Fransen zijn en onbetrouwbaar zoals veel Hongaren (in onze ogen door ander gedrag)?

 

- Sarkozy gedraagt zich onwaarachtig tegen Roma/ sinti.


1. Visie op E.U. constitution, Erasmus, visie per'06.
En PER'04! En nu, 2012:
10-11-' 11
2. ENGELAND: dominantie v.hun taal, betekent NIET accepatie v.hun profijt-model
- verkeerde interpretatie van het kapitalisme is ... Angelsaksisch/ Chinavorm
- overheid is anders dan een bedrijf leiden en alleen profijt. zoals in Engeland:
- MIST ook waarden als eerlijkheid en gerechtigheid in markteconomie:- rijkdom maakt gelukkig, mits die goed is verdeeld
- identiteit is stemrecht in NL/ E.U.; Nl-er/ allen 'n bijdrage leveren aan E.U. soos in Z.A.; E.U. en NL. , pas op voor democratisch tekort.
ad 3: 't Zuiden van de E.U. is traag. Het enige wat gelijk maakt aan 't noorden is AIRCO IN ZUID iTALIE, Z. Spanje en Z. Greece.
... => KIJK NAAR AIRCO VB. VOOR WELVAART IN DE ZUIDELIJKE STATEN VAN DE U.S.A. ER ZIJN VELE RAPPORTEN.

>> ......... E.U. Portal site
- the E.U. should , as of 2009, critisize Mr. Berlusconi, ex pres. of Italy, as to unfree press
- bring Russia, Ukrain, Belarus and Turkey as European home equal to E.U. , in a position as CANADA/ Mexico vs. USA.


- Mannen falen in landsbestuur; waarom doen vrouwen te weinig daar?
- nieuwe wereld is beter af::U.S.A, Canada, Australie, deels Z. Afrika
- why not: E.U.-lid economische alliantie met land Afrika? NL/Kenya?
- 'Gender'-apartheid hindert groei economie in derde wereld.1310'05
- islam doctrine hinders good integration of Arab people as E.U. citizens.


2.
Praktijk van Bestuur en cultuur.
>> E.U., Nederlandse vertegenwoordiging

- landen met diversiteit zijn het beste af, want 't is 'n model met ruimte voor andersdenkenden! DIT voorkomt eenzijdigheid in denken van 'n samenleving
- anti 'alleen-mannen' in kerk/staat als exportmodel v. gemeenschapszin
- in hard, riskant politiek debat 't aantal mannen voor meer kwaliteit op 1/3 beperkt houden .
- Poolse leiders zijn, mrt'07, eenzijdig tegen homo's ... maar door de kerk ... ook tegen vrouwen. Stop ze.
- Polen: en E.U. verdrag juni'07 - let those '2 presidents' go back to the Sovjet Union paradise. I am angry that they harm Mrs. Angela Merkel and Germany with their angry, TRADITIONAL, catholic, macho words. The two are dirty minded children and unwirthy in our community.


3. Verandering ... en die gemeenschapszin


>> 25 landen en staten, die lid willen worden

- sept.'06 Bulgarije+Oekraine in E.U. eisen gesteld, want lange weg te gaan
- afrekenen met opportunisme in Midden Europa, sept.'06
- stap voor stap, eerdt 10 landen uit O. Europa kunnen verwerken.

- stuur Kim il S. v. Nrd Korea naar Strafhof DenHaag.Vrouwen, haal 'm
- Dirk Uys uit Z. Afrika leert: doe alles tegen genocide: aids en malaria

4. nieuws over ...

>> Beroepserkenning

- RELLEN begin Nov.'05: wat zijn de Franse autochtonen dom om de mensen in banlieus zo in de steek te laten. Rellen keur ik af. Beide!

- 't BOEK van de engelsman J.I. Israel over NL in 'de Republiek van 1477 - 1807' is 'n heel leesbaar leerboek van 1200 pagina's ... voor paralellen over gemeenschappen en integratie nu in Irak, in Europa en over de revoluties VAN VOORUITGANG in NL toen en de U.S.A. als voorloper NU.

- KLEINE STAATJES: laat zuid Ossetie nu maar aan Rusland. Georgie moet dat gewoon loslaten. De hoofdstad van zuid Ossetie is 'n rare markt van oliedrums. 76000 mensen kiezen in meerderheid voor Rusland.
.. Georgie en Armenie liggen klem tussen Rusland se autoritair gedrag en moslim vijandschap. Laat de E.U. en NAVO die twee landen opnemen. 'n Luchtbrug naar Armenie tot Turkije de grens openstelt. Armenie is in slechte staat en verdient die steun.

NEW E.U. MEMBERS
- North European countries as Baltics and Poland react fierceful , like Russia ... and drink so much. Poland has a really good free press.
- South Europeans like Rumania and Bulgaria are like the Greec relaxed. But, since 1989, 20 years problems of nationalistic/ communist leaders- business links for bribary.
- Ukrain had its orange revolution and newspapers are really free. People are more European, compared to Rumania and Bulgaria. Also Turkey is more modern..

Colofon:

De ontmoetingsorganisatie van africa-viewer


Africa-viewer

 

 Please e-mail us for questions, suggestions or remarks.

--------------------------------------

1. Economy and a big change:

B.R.I.S.C - countries
- Brazil, Russia, India, Iran, Saudi, China

2. Leaders and a big change

Request me
for country courses:


Kongo, Russia, Brazil in june 2009

 

 

Hoofdredactie Site/E-zine:
Michiel van Riemsdijk

Managing cultural risk/ organizing for risk!
Africa-viewer is een multimedia platform for and driven by Holland and South Africa. It is your 'HUB' for your external contacts: global linking. The binding theme is: the backside of managing. A source for deepening, inspiration and contact. A place to learn, work in an internet environment. More on countries ...

Leading a country is a profession, worldwide. It must be done in a decent way:
Make good places to 'live and stay'. FOR YOUR LEADERS: they serve and this is important for entrepreneurs, as a serving attitude of leaders helps to create a save live and stay. MANY LEADERS DISFUNCTION. That is why GC does external research, we inform you on the issue. For THOSE LEADERS we create intranet lessons in the 'backside of managing'/ leading: ... 'know how the other half of the world lives'.

My reference:
I worked as marketeer in Philips and Océ. I was a management trainer. Now I focus on leaders. .
1. 13 years I worked on South Africa; 10 visits since 1996: a change from Apartheid to democracy and a norm to have 40 % women in government and parliament, because ' masculin is not with best results, in administration and church':
- I deliver courses interculturel management for Dutch EX PATS , going to Johannesburg via the University of Leiden.

Recently, I decided to make a start to deliver courses on all countries in big change ...: I extensively prepared myself on
2. KONGO my 2nd course now
3. RUSSIA my 3td course, in preparation after my visit to Moskou
4.
Brazil
5/6 Next ... are Saudi Arabia and Iran, after an expected change.


Global Connection

More in
country reader

  2001 GlobalConnection.intranets.com - All Rights Reserved