* I. South Africa my laboratory for 1st research how to 'manage a diversity' / - Z.A., 'eer je zwart, wit en bruine zoons'
KOA , S. Africa. Risks and chances in governing the diversity courses
conferences

- five, key languages: in North S.A. a maximum diversity between 1,2 and 3!

II, KOA, Risk Africa, all Rulers/ change it by insight in LEADERS

I worked international: marketeer; as inter cultural management trainer: - now focus on patriarchs
ad I+II,
- publications as to integration, binding and bridging, are the basis FOR CHANGE:
Foundation KOA and my C.V. Internal WARs:-RISK analysts

I am a writer on constitutions:
1. a vote for women anywhere
2. sex no longer issue for religions
3. voters are defended against a Clan

Economy, inter cultural management, identities are crucial in conflicts in countries
1- nov.'86. in 'Kantoor en efficiency.' - de lange weg naar integratie ... (van P.C.'s in 't proces)
2- oct. '92. in 'Kantoor en efficiency'.. - integratie 'n kwestie van organisatie en bestuur... (v/h proces)
3. KOA sept.'97 Developing administration integrates Africa with Globel Economy (
study Cameroon+Kenya)
4. KOA may.'02 The grassroots of traditional Zimbabwe and South Africa (
study of a policy for CHANGE)
. - KOA may.'02 the 'endowed factors' of S.A.' and the Success of SA per 2005, after 10 years of change
5- KOA dec.'06 Africa-viewer.nl- professional States and cultures. Change life, integrate society
. - KOA .... (Title: Questions for leadership; emancipation of leadership, development of better life)
6- KOA 'o8and linkedin /7 page FOLDER CONFLICT & LEADERSHIP; 'a Leaders and Wise program'
------------------ Good Governance, Speaker: Organizing for risk/ managing security
------------------ ... money and power versus freedom, free trade and democracy.
------------------ ... m+p = church and old-elites and leaders in hierarchies/ -isms

------------------ democracy/ twitter versus danger of 'money +power' alone:
------------------ ... communism/ e.g. a bad final of Castro and Kim in N. Korea
------------------ ... Africanism/ with al its undemocratic leaders, e.g. Mugabe
------------------ ... Arabism/ with al its undemocratic leaders ... and unfree press
------------------ ... Islamism and Catholicism/ ... as male-institutes a danger.

7. KOA'09. COUNTRIES and RISK: traditional LEADERS - Rulers/ CHANGE /FREE ZONES?
Money, Power and Organizaton, ... each leader is influenced by them! e.g. MONEY and POWER are in the blood of leaders of all countries , however, ... ORGANIZATION is the toughest for all (organize freedom, free trade, democracy). M /P: how
Patriarchs struggle vs. ORGANIZE ... FREEDOM

INFORMATION on COUNTRIES - in CONFERENCES
- HOW to CHANGE bad governance into professional Administration -

WHY USE ADS? 'New Leaders are anti- dictators by new means'-

CLUBS against masculin males/ patriarchs and their juridical nihilism:
- ................(in Dutch) is Russia of Poetin JUST as Spain during Franco?
-2 sides: -- history and culture -- leader (anthropology, psyche, control, ethics)

HOW?
a. Conferences and courses on identity and conflict in countries
b. CLUBS to start everywhere - deliver INSIGHT against Internal Wars

BUSINESS MODEL -

deliver courses on all countries in big change: - a need for NEW LEGISLATION

1. 40% women as minister, CHANGE LEADER TO -
2. not 1 identity and conflict; we all have 5 identities, in a free diversity
3. modernize administration, 1st in economic Zones
4. structure and organize (very often this is weak; so now change the crisis)
5. realize a social market economy. Markets must work well for masses

CHANGE -
- I am an international economist; so my subject is inter- cultural management, as well
- I am a RISK- ANALYST, because , I.C.M. requires an insight in the identities of individuels
- get an insight in countries, their leaders and the RISKS of traditional leaders in dictatorships
- can we convert the RISKS in chances, as it happens in B.R.I.C.- countries? Which tools?

L E Z I N G E N

Profiel & Segmenten
Over KOA

KOA is opgericht door Ed van Riemsdijk, een gepassioneerd risico- analist, die onderzoek doet naar de valkuilen in leiderschap en ethiek. Jarenlang heeft hij ervaring opgedaan in bedrijven en landen om leiders te beoordelen op hun professionaliteit. Een goed leider creëert verandering en kansen. Per risico- land moeten we een weg zien te vinden uit een "Stenen Tijdperk" in leiderschap!

Ed van Riemsdijk
Auto Biografie. De essentie is : Risico analist over duurzaam leiderschap en valkuilen.

Missie

De missie is erop gericht om principes en debat te ontwikkelen met betrekking tot vragen en oplossingen over Duurzaam Leiderschap en Verandering binnen landen door sociaal- economische, politieke en religieuze ontwikkeling. Valkuilen in leiderschap krijgen de volle aandacht.

Doelgroepen

De doelgroepen binnen het onderwerp Duurzaam Leiderschap zijn:

" Politiek en historie. Ed brengt de essentiele rol van duurzaam leiderschap
" Bedrijven werkzaam of geinteresseerd in de werkgebieden en hoofdonderwerpen
" Overheidsinstanties werkzaam of geinteresseerd in de werkgebieden en h.o.'en
" Discussie forums over religie
" Discussie forums over risicolanden en duurzaam leiderschap
" Discussie forums over Wilders als leider in Nederland en risico's

Expertise
Veel sprekers praten wel over onze internationale rechtsorde, maar met geen woord over het rechtssysteem en duurzaam leiderschap per land. KOA doet dat anders door een conceptuele aanpak van vele typen van falen in leiderschapsgedrag en door onderzoek van verandering in omgevingsfactoren van een organisatie. De kernwoorden zijn 'inlevingsvermogen, vrouwen dragen bij aan succes van organisaties, professioneel gedrag en overtuigingskracht'.

Ed heeft zich gespecialiceerd in de onderstaande hoofdonderwerpen
1. veranderende maatschappij rondom organisaties (RISICO's en KANSEN)
2.duurzaam leiderschap (of handhaaf het 'stenen tijdperk van leiderschap')
3. actuele praktijkinvloeden

Werkgebieden

Landen die u kunt kiezen voor lezingen en debatten over risico en kansen zijn:
" Nederland
" Zuid Afrika
" Rusland
" Kongo
" Brazilie

De volgende risico- landen worden op het moment bezocht, voorbereid en bestudeerd.
" Saudi Arabia
" Iran

(Hoofd-) onderwerpen die van belang zijn in 1., 2., en 3.

1. Veranderende Maatschappij rond organisaties (risico's en kansen)

" Geografie van een land en mensen
" Sociaal culturele achtergrond
" De rol van religies
" Politiek- historische situatie en achtergrond
" Financieel en economische situatie en achtergrond
" Interculturele communicatie en actuele leefcondities
" Duurzaam leiderschap (valkuilen en uitdagingen; vrouwenparticipatie)

2. Duurzaam Leiderschap (of handhaaf het 'stenen tijdperk van leiderschap')
- valkuilen -
" Zuid-Afrika (rolmodel voor risico's en kansen) met zijn leiders en valkuilen.
" Risicolanden, en ook Nederland, met kansen door verandering in leiderschap.
" Politiek en historie van het land is beinvloed door leiderschap en ethiek.
" Bedrijven en nieuw kapitalisme is beinvloed door leiderschap en ethiek.
" Overheden en een nieuwe maatschappij is beinvloed door leiderschap en ethiek.
" Religie en invloed van een gratis maar ongewenst mannensysteem met falend leiderschap en eenzijdige ethiek.
" Bijdrage van vrouwen aan de huidige economie en de oude valkuilen in leiderschap.
" Patriarchaal is geen vrouwenparticipatie (modern falen tegen andere regels van macht)
" Slechts één identiteit of één religie nastreven beïnvloed eenzijdigheid
" Rood type van masculiniteit, Type X, en een hang naar heel veel geld
" Slecht leiderschap door fouten in organiseren, controle en ethiek
" Traditionele mannen en leiderschap; vrienden en macht
" Ethiek vraagt wetgeving en principes

3. Actuele Praktijkinvloeden

" Actuele verandering en aanpassing
" Media en communicatie en het Internet
" Cultuur en Kunst
" Bouw en infrastructuur
" Jeugd, waarden en opleiding
" Kansen in onze samenleving. Organiseer 't, Afrika? Zij komen, blij en langzaam

Diensten

KOA verschaft diensten voor organisaties met betrekking tot vragen en oplossingen over Duurzaam Leiderschap en Verandering. Op basis van een selectie van bovenstaande onderwerpen en eventuele aanvullende aanvragen omtrent onderwerpen zal KOA een interessante lezing voorbereiden welke afgesloten wordt met een open debat over principes , risico's en kansen

" Lezingen en debat over van tevoren aangegeven concepten
" Lezing en debat over aanvullende onderwerpen
" Onderzoek en advisering over nieuwe werkgebieden en concepten (op aanvraag)

Met vriendelijke groet/ With Kind regards,
Ed van Riemsdijk

Phone:+31 (0) 652 616 644 / Email: edvanriemsdijk@gmail.com

Essentiel ELEMENTS IN my management quality in -
>>
... ZEDENLEER in BRUSSEL gevolgd

My C.V.
...............................................................................................................................................
7. Curriculum Vitae ............. page 7 of my FOLDER content
FUNCTION CATEGORY - organization coach, about extreme leaders
personalia
Name: E. R. van Riemsdijk, KOA
date of birth and place 25-08-1949, Djakarta
Email: edvanriemsdijk@gmail.com

folder: 'spotlight leaders, COURSES'/extreme '
LEADERSWAY': reference

GOALS (my ABC):
Acculturation courses, advocacy, leader behaviour , capacity building
..... mentor/ coach in CHANGE PROCESSES AND AUDITS ...

I hope to be embedded in a NGO, offering room for my fascination about extreme leaders and how to change unsecurity in countries.

I worked as marketeer in Philips and Océ. I was a management trainer ... Now I focus on leaders.

EXPERIENCE and PROFILE:
For years I give acculturation courses for Ex pats about the country they go to, now for the University Leiden. First, in Avance, I lectured International Business studies/ RISKS per country and for KOA I did country visits outside Europe and the U.S.A. in ACCULTURATION projects for students, allways in cooperation with 10 companies per country. We compared the situation with the Nederlands.
I CAN lecture and advice young leaders how to function better, because I advices quite a long time to students, doing practice in companies. My lectures included ACCULTURATION in International Business, prepare EXPATS for their new environment, country to work and live in … NOW I do advocacy about insight in leadership and conflicts in countries: focus 'unfreeze traditional leaders, away from the extremes'. I am organization coach with focus on compassion as well as shadowside in leader behaviour. My fascination for the affairs in other countries is present since my 13td age. It is strong and evident. I, therefore am a trainer in country courses, a mentor in PLATFORMS for young leaders/ country:

For all countries in big change ... and for innovation and business there
- advisor about countries and leaders, leadership there in an other culture
- advisor international business (research a new environment; do's & do'nts)
- prepare ExPats in acculturation courses .. aspects WORK… and LIVE there:
... - WORK (1 -7) in the morning, LIVE (8 - 14) in the afternoon ( course 1)
- Acculturation courses* about country risks for young leaders and visitors (course 2, SECURITY ... and protocalls)
- mentor/ advocacy to establish Zones of good governance- those zones, as an example and, as the ANC, a 1st region in Zimbabwe. … Organize it in a governance Fund/ platform. Bring people, worldwide organized, a 'we-feeling', 'being there'' in a W.G.F. with as a result new innovations for good governance in a zone. I communicate my vision and soul.

Leaders: HISTORY, ANTROPOLOGY, CULTURE AND PSYCHO-ANALYSES
- AS KEY EXPLANATION OF THE WHY OF ... DANGEROUS BHAVIOUR AND CONFLICT in those countries-

the U.S.P .'s, Intellect (I) and emotion (E):
- males work on I.Q.; women I.Q +E.Q. Together it is a good working battery
Misuse by leaders, is evident due to juridical nihilism. It is masculin WAY
- A MALE LACK of DISCIPLINE AND OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

. In my postcard you find it formulated:
'Enlightenment'/ use individual talent is missing in Africa, Arab world, Russia:
... E. is better then misuse of religion, tribe, tradition/ macho-rules of Rulers
... help them in having philosophers, criticism, dialogue, protocalls for CHANGE
... IN MANY COUNTRIES society disgusts contact with male politicians.

REQUEST: a PLATFORM for my ABC for a new generation leaders:
Acculturation courses and advocacy; leader behaviour, capacity building
a researcher. Stimulate regional groups; focus on the shadowside in behaviour:
- take initiatives to evaluatie new generation leaders in zones, by a Commission of E.
- the instruments: use it and organize to realize innovations
- build and realize W.G.F. , world governance fund for regions, leaders in zones
- connect groups of 2 regions with young, emerging, local, regional leaders
- give acculturation courses for region leaders per country(1 day)
- give open lectures titled 'the backside of leader behaviour' and country courses

Education: Academic level and my developed qualities
- marketing, image building and publicity
- international social-economic, geography, politics, religion
- organization ... the instruments for leaders
- risk-analyses in countries and of leader behaviour
- the extremes in behaviour, influenced by fear, masculinity and culture

Personality:
creative and businesslike; social entrepreneur
experienced and human science.. . and style of questioning: a coach
unique knowledge of countries and cultures. Mentor in change processes
initiative in W.G.F.... what drives leaders
I come from your world in Africa and Asia; my focus: 'unfreeze leaders, away from conflict'

AS YOUNGSTER AND INTERNATIONAL MARKET ECONOMIST
I. The GOOD and opportunity
1. I travelled around the world, as from my birth
2. I worked around the world
3. I was involved with the world
4. I took students of 23 years old into Africa ; my sons as well
5. I had classes from the world and teached them about the world (trade, management and culture)

AS INTER CULTURAL MANAGEMENT TEACHER
6. I got involved in Inter Cultural Management
7. I specialized in Africa and South Africa became my laboratory, since 1995
8. I worked on countries and split it up into : LIFE ......... WORK ............ RISKS (a talk show as a start)
9. I realized after 2001 the risks in the world and Holland (religious idiots: Taliban, etcetera)*

II. The BAD and threats; ... countries, leaders and RISKS of leaders

I start as RISK ANALYST of internal wars and about MORE ingredients for RISK
COUNTRY COURSES -
10. I recently took position in WORKING ON CHANGE
11. I specialized on dictators and to help to get insight and change things into opportunities and chances
... - GOVERNANCE aspects: - COUNTRY: history and culture - LEADER: anthropology and psyche
12. I realize that all kinds of changes happen, e.g.
... - millions of Chinese migrate into Angola
... - thousand-s of Bangla Deshi migrate into Iraq
13. I give class about countries, leaders+RISKS of leaders/ all about groups
... - patriarchs / traditions determine Fate *
... - modern and B.R.I.C. - countries are determined to realize their chances
… - RICH Arabs and China buy agricultural land in Africa? How in Russia?

By managing change/ diversities in countries well, we will grow together.

=========================================================

A SUMMARY FROM 1973 TILL 2009
Organization coach, international
" organisatie coach 'to empower leaders, using media'
" organisatie coach over de schaduwzijde in leidersgedrag
" verbaal sterk. Laatst docent International Business. Organisatie coach door ervaring
" mijn fascinatie is business, cultuur en taal, communicatie; initiatiefrijk … ontwerp oplossingen
" veel ervaring als spil, in klassen voor studenten, bij hun afstudeeren en audits
" leidinggevende ervaring in aansturen van projectgroepen, als mentor bij Philips in export- landen
" kan risico analyseren voor situaties in de samenleving, in organisaties; strategische verandering
" leraar en mentor in lange ervaring met andere culturen. Woonde ook in Iran, Ethiopie en Brussel.

Jongste jeugdjaren, in Indonesie

Ervaren mentor in marketing, International Business en - Bestuur van conflict

2008/9 advocacy

2003 - 2007
risico analyst is mijn ABC: 'advocacy' ; bestuur; 'capacity building'
mentor 'conflict en bestuur' ; schrijver over landen/ organisaties in extreme situaties.
Taken
lezingen acculturation courses aan EX PATs voor I.C.B., Universiteit Leiden
succes over risico analyse + politiek; start acculturatie van leiders en volgers
conflict mapping, extreme situaties; 'n Model voor risico-/ psycho analyse

1996 - 2002: docent/ mentor international business, organisatieleer en publiciteit
Hogeschool in economie, Avans Breda, voor een Internationale groep studenten
Taken
docent over mens, gedrag en organisatie, en mentor in 't aansturen in projectgroepen van veranderingsprocessen
Docent International Business, risico in international business' en publiciteit
Ook docent economie en marketing, Breda

1986 - 1996: docent 'informatie analyse, management vaardigheden' en economie
Hogeschool in economie, H.A.N. Arnhem
Taken
docent en adviseur in 'die' veranderingsprocessen
Ook docent economie. Mentor, in het 4de jaar, in hun leerprocessen

1983 - 1986: businessplanner
Océ Venlo
1973 - 1983: econoom en marketing specialist, marketing mentor van de verkoopleiding
Philips Telecom,Hilversum.
Taken

Bezoek continenten met 'targets' van Philips; leid internationaal 'flying squad'


Opleiding en relevante kwalificaties in resumé, organisatie coach
2008 organisatie - coach voor jonge organisaties en acculturatie docent, landen
..'public affairs'. Praktisch bezig: geef acculturatiecursussen voor Univ. Leiden
2002 docent HBO, modern in mijn opleiding van 1973: actuele ervaring, want doe organisatieleer, 'public affairs', risico in International Business; publiciteit, econ.
1973: doctoraal economie, marketing specialisatie; passie: organisatieleer
....... Erasmus Universiteit Rotterdam
1967: H.B.S.-b Huygens lyceum Voorburg


Nevenactiviteiten
- ... want: ik initieer onderzoek, heb passie; sturing en actie -
REALISEER een Raad van Toezicht op opkomend landsleider in ZONES
mentor in elke organisatie of internationale relatie om met bindend vermogen ...
... met mensen iets nieuws te beginnen (stageplek, project, gedrag)
ben lid van Nederlands Genootschap Internationale Zaken
website africa-viewer ontworpen en bijhouden. KOA Debat voor mijn ABC?
bespreek landen, talen, culturen, historie; impact op gedrag/ proces van besturen (')
ontwerpen van een aanpak om de stedenband Deurne/ Batouri een draagvlak te geven in ... de gemeentepolitiek. (ik ben stichting voorzitter).
ik publiceerde 2keer in vaktijdschrift over efficiency en organisatie van bestuur
mijn talkshow Afrika in 1995, gesprekken; 35 jaar brieven en reacties van leiders

publicaties bovenaan/ ingelezen in individu/'verlichting' of Rulers/ groepen.

NEDERLAND VRIJ EN VOORBEELD - na 1600, 1st 500 jaar in Europa/ nu in dictaturen
1. POLITIEK
- vrijheid
- geen onzekerheid
- tolerantie
- vrije moraal en ethiek

2. LEVEN
- fatsoen
- rust
- vrouw vrij op straat

3. WERKEN/ scheppen, overal
- waterwerken
- cartografie ... kusten en landen
- vrijheid van boekdrukken
- kunst is vrij
- wetenschap is vrij
- religie is vrij
- landbouw en veeteelt 'n voorbeeld

Speaker on society, coaching.
4. women to encircle president+ adversaries

HISTORY of internal war: - my research

C.V.: below picture-
- 6. Risk-analyses
- for more
countries!

Ed: born in Batavia/ part of Djakarta.


ONDERZOEKER, PUBLICIST EN BEELDVORMER (over securiteit in landsbestuur) en SCHRIJVER/ leraar:

- info gesprek (in Resumé). Ik wil wat!

KOA. Beleid en politiek, ... Organizing for risk/ managing risk: - security
Inzicht in maatschappijleer, mensenrechten, cultuur, gender, historie en macht (anthropologie en psyche van mens/ leiders) is de basis voor eerlijk bestuur. ...Maathai/ Kenya

HISTORY, - RISK ANALYSTS of KOA build insight here, in slides, 1 TO 5 :
Fate of: 1. no women participation, identity/ religion, masculinity, control; 5. tradition

Countries, LEADERS and RISKS of leaders -
Misuse in: - COUNTRY: history, culture; - LEADER: antroplogy, psyche, management

STUDIE: cultuur, persoonlijkheid, psyche van leiders in de tijd, buitenlandse zaken.
Mijn ROL / my ROLE : - select 6 countries first

 

Lezingen voor Categorieen:

- Bestuur, Beleid en Politiek
- Politiek
- Filosofie, Religie en Spiritualiteit
- Ethiek
- Leiderschap en Strategie
- Mens en Samenleving

 

BUSINESS MODEL -

Recently, I decided to make a start to deliver courses on all countries in big change ...: I extensively prepared myself on
2. KONGO my 2nd course now
3. RUSSIA my 3td course, in preparation after my visit to Moskou
4. BRAZIL ... 1 of the B.R.I.S.C. - countries
5/6 NEXT... are Saudi Arabia and Iran, after an expected change.

========================
1. Economy and a big change:

Request me for
country courses: B.R.I.S.C - countries
- Brazil, Russia, India, Iran, Saudi, China


2. Leaders and a big change

Request me
for country courses:

Kongo, Russia, Brazil in june 2009

 

Acculturation courses
-interviews with leaders
- television on leaders and behaviours
-writing on evaluations of leaders .
-visiting and supporting organizations like Unoy peace builders

for 'Elders/ young&wise': conflict mapping.

DEBATE -

1 - DAY COURSES on RISKS per country -

RESEARCHER, PUBLISHER AND IMAGE BUILDER (on security in governance) and WRITER/ teacher.

Info talk (in Resume). I aim for my goal.

 

Gelukkig is Fidel Castro weg als president, per 1902'08:
- alles werd na 10 jaar alleen slechter
- hij is het vb. van slechte Spaanse macho/ caudillo

Leader : ABC =
... advocacy/ acculturation, behaviour/ 'bestuur', capacity building

VAAK 2 VAN DE 4
HET BESTE IN U :

rood = felle mensen, leiders, commercieel

geel = visionair, inzicht, goede kijk op zijn vakgebied

groen = relatiegericht, gemakkelijk in omgang

blauw = techneuten, bêta mensen, onderzoekers

vlaggen -

- Afrika .... geel en groen
- Frankrijk blauw &rood

 

Opmerkingen:
Ik werk op aanvragen: landencursussen en coach.
mijn 'courses' propositie op website.

gelezen over 'verlichting' en bestuur

UIT: bibliothèque CLUNY:

Michelet
Montesquieu
Voltaire
Balzac

Rousseau
Descartes

Hedendaags, Wat leiders drijft

Kets de Vries, een klinische benadering van gedragsverandering


 

KOA: kijk op 'andersdenkenden'
- ik ben econoom en internationaal georienteerd; DUS is mijn vak ook inter - cultureel management
- ik ben RISICO- ANALYST, want, bij I.C.M. gaat het om inzicht in de identiteiten van individuen
- inzicht krijgen in landen, hun leiders en RISICO's van traditionele leiders in dictaturen
- kunnen we die RISICO's omzetten in kansen, zoals in de kansrijke B.R.I.C. - landen? Welke 'tools?