! Dit is het Politiek Magazine. Over: traditionalisten en bedreigers: CONFLICT . Het volledige artikel in NL's en in engels

Disfunctionerend leiders in landsbestuur

LEADER PARK. Please e-mail ask slides in french copy.

This MODEL in english, 7 slides, against juridical nihilism.
- 'n PRESENTATIE over disfunctionerend leiders en instituties in landsbestuur

Maathai, Keniaanse, plant bomen ... kreeg nobelprijs voor vrede
en is nu minister. Dit Kabinet functioneert... tot 'elections' 2007
.
Steun van : Bill Clinton en Mandela.  

S T A T E S:
- 50 YEARS OF EDUCATION FAILED BY FAILING LEADERS
Nu 'n REGIO bestuurspark, daartoe een PLAN VAN AANPAK en
Werkzaamheden van een RAAD van Toezicht ONTWERPEN
(The workload of that COUNSEL to Evaluate leaders)
- NL begint 1ste en start 'n gebied in land a als project (NL 1st in country a)


'De bomen zullen vrucht dragen, de akkers zullen een goede
opbrengst geven en zij zullen veilig leven in hun land.
Ze zullen beseffen dat ik de Heer ben wanneer ik het juk breek
waaronder ze gebukt gaan, en ze uit handen van hun onder-
drukkers red. - ezechiel 34, vers 27' door Wangari Maathai.

 Traditionele dictators (vb. islam: vrouw bewaken IS MAN?)

ONDERWERP: landsbestuur, ... august 2007 - landenkennis is mijn specialiteit

Acculturation, integration and managing diversity: - gedrag

Oude instituties ... en hun gevolgen in 1 ... =

inspelen op onderbuikgevoelens in 1, altijd onderliggend aan 2 +3

SITUATIE 1. LEIDT AL 50 JAAR niet TOT ONDERWIJS

 
.....organiseer 2 en 3: Ethiek en vrouwen en val niet terug:


ANTI - ALLEEN MANNE - REGELS
... in 1

traditionele mens naar 4 typen kenmerken
...
verdedig wereldwijd de grondrechten van mensen tegen moslim-salafisten.

Moderne instituties in 2+3 /protocols =build insight

en hun succes hierboven: door ook meer fine tuning / fine tuning


CHANGE: wel vrouwen participatie in bestuur:

The behaviour of leaders of countries
offers no security
- it offers disfunctioning male leaders -

in multi- community societies

.

STELLINGEN over securiteit:

NIET alleen RATIO (instituties) versterken, maar ook inzicht in GEDRAG( emo) ... soos in kunst: de buitenkant vs. binnenkant van mens:

Traditie van het LOT:
'vriend van vrienden'

1. MACHT BOVEN RECHT
- niet allen gelijk
(Rusland als voorbeeld uitgewerkt)
- Saudi Arabia in plan voor eind 2010 -

 

- in managing PROTOCOLS for... CHANGE:

P1. Individual male: a President is as his grassroutes:
=> 6 Fates
P2. Culture Groups create hate by religious & ...... traditional, Group Fate
=> Why Groups do so? => CHANGES towards a true STATE

P3. STATE DILEMMA: - Old Ethics versus Modern Ethics:
=> State & Ethics, Party & Ethics, President & Ethic

... CHANGE THE LUNACY IN LEADERSHIP IN THE STATE, so against the rights for only 1 Clan+ 1 church + males;


CHANGE: - in ZES INSTITUTIES , die essentieel zijn voor bestuur -

NADER ONDERZOEK securiteit / inzicht in gedrag, Rusland in 2009/'10

boven: CLANS: inzicht in falende STATEN,
- acculturatie, integratie en Managing diversity
- ik help 'bouwen' aan een 'RAAD' van toezicht op wereldleiders.

mijn fascinatie. we Plan anti FATE


COLOFON: - zoek 'professional government'
in 'debate' in www.africa-viewer.nl
Please e-mail us for questions, suggestions or remarks.

Psyche of leaders in history

C.V.+ rol

Group Home   
  2001 GlobalConnection.intranets.com - All Rights Reserved