* male dictatorship ................. Arabs moan/ dictators alike?: Why this male behaviour? .............. MECCA. A RELIGION of CLANS, how it results in internal wars
Interculturele communicatie in 'Arab world'. CLANS: samenwerken/ onderhandel

-'t Blijven mijn observaties en interpretaties. U mag een andere opinie hebben.!

- moslim-ARAB -CONTEXT … juridical nihilism of tribes (males' RULES):

- tourists are not welcome in Saudi Arabia // poet Hisa al Hilal =anti male only
in Saudi Arabia, etc. weten: ...- risico in LEVEN EN zaken ..... EN CHANGE?
OBSERVATIES:
… Wat is MEEST traditioneel of ook modern in 'the Arab world'.… - Clans en meer …;
... - mans wereld; - Saudi vrouw achter het aanrecht ... ; ... - de vrouw wordt weggezet
... - mannen zijn daardoor nogal 'watjes'; ... - modern (=1.) krijgt geen kans bij Saudi
4 groepen: 1. modern; 2. arm traditioneel ; 3. extremist en 4. traditioneel modern
Welke 'change leaders' met 3. en 4. in Saudi Arabia?
... - laat Saudi vrouwen zich in de publieke ruimte, zoals in INDIA bewegen
... - laat vrouwen eigen bedrijven in RIJKE GETTO's; S. Arabia is RIJK onder type 4.
- laat de WET gelden tegen extremisten uit achterlijke CLAN-achtige moslim kerkgroepjes

- Islam nu = 1 identity-gedrag // ......... - persoonsrecht is enig slechte tegen vrouwen:

1. in zaken: overheerst een eigen Arab macht netwerk en DUS uniform, zoals de Han-cultuur in China. ARABS: - hij wil sharia recht naast normaal recht; WIL DIT OOK in Europa introduceren (man: eer, gast-slaaf; mannen - regels).// 'n Turkse moslim NIET.

2. wonen: s'avonds als duizend en 1 nacht, in Marakesh (het is 1 vb. hoe anders het is)
. - in het centrum van Marakesch wonen nu 10.000 Europeanen, per mei 2010

3. gastvrije mensen, met 'n nare kant van demagogie en vol met hun geloof (8+13)

4. 'elitair-type' mensen, die - als traditioneel Patriarchs - in 'het nú' leven / slaven willen houden. DUS is geduld nodig / op z'n Nederlands direct/ - en NEE tegen onderdanigheid..

5. cultuur van wantrouwen, preuts, demagoog en een eigen kring. Houdt vrouwen slaafs binnenshuis - in de 21ste eeuw is econom. groei, in Arab world, beperkt tot Saoudisch schiereiland.

6. Arab world leeft in CLANS, moslim en stad-sharia uit dwang: - door kameelnomaden. Armoede. Moslim/ sunni- religieusen verpesten het vrouwen-leven met sharia-dwang

7. 't moslim broederschap zijn fanatici in hun geloof (Arabische verovering). Persoonlijk rechts-regels tegen personen (vrouwen) zijn pervers en zijn er, omdat de moslim- heren machts-/sex-problemen hebben. Clan MANI is dat ze angst zaaien voor God met regels namens god ( de man speelt als god). Man = Mani-recht = valkuilen van mannen

8. organisatie-/ geld-/ en machtscultuur; heersers van Arabs versus succes vb. Dubai
- CLAN gezag heult bij slavernij, valt zonder geweer. Democratie uit een potlood vinden heersers onbegrijpelijk onacceptabel. Democratie is westers en geen mode bij Arabs...?.

9. dictatuur omdraaien: - wet boven geloof. Andere dan sharia-rechtspraak verstoort machtsevenwichten in andere landen, waardoor 1 groep de macht grijpt. Is Dubai anders?

10. maak 'n score: individuele traditionele index. CLANS, tribalisme + domheid is groot
. - Suni regels zijn dwingend; - ik 'twijfel/ denk': mag niet; Koran is copie-IQ van 45?

11. nomaden: loyaal aan de collectiviteit en CLAN. Vrouwen onderdrukken, doen ze. Islam staat de mannen 4 vrouwen toe, die hun leven binnen moeten blijven. Hij leert zich maar in te houden met 1 en zijn vrouw vol vertrouwen naar de winkelier te sturen.
- ach anders blijven de 'sjeiks' maar zelf thuis ... Mag 'n vrouw dan toch auto-rijden?

12. macho tegenover vrouwen/ vrouw thuis slaan moet. Mans-regels is zijn religie. Laat de Saudi -islam man meer zelf gaan werken en zo minder beneukt leren denken.

13. mannengroepen: buiten op straat, in kerk en staat. Onvoorspelbaar. Questions
This is the RISK of local, fatal, feodal, tribal, racial, material leaders, doing cruelties:
- he is the source of problems, is not a leader with ideas; not bringing law and freedom

14. Arab world heeft gewelddadige vetes van CLANS: stammen-/kerk-/ familie-ruzie
- stop dat. OORZAAK in islam: ER ZIJN ALLEEN MANNEN OP STRAAT.

MEER CONTEXT in ZAKEN -
formulier: van beoordeling van leiders … en tot slot - PAGE 5

Identiteit/ manne ETHIEK =

= Groeps-CULTUUR, en RELIGIE, en MANNE -MANIA

--- er zijn vele, verschillende moslim groepen --- (Suni maken lot mee zoals R.K )


Differentieer en Bespot : ...MALE - X en zijn manne- Mania

1. 'moslim zijn' verwatert in Naties
2. bagataliseer: Gekleurde mr X is net zo'n Mani als de blanke mr. X
3. hun groepswetten betekenen 'overgave':
- is het dictatuur in een kerk groepje?
- mr X zijn ETHIEK is toch niet van al-lah?
- en nomaden-cultuur verwatert, evenals het belang 'n Maagd te bewaken?
- mr X zijn handelswaarde beloopt nog maar 3 schapen?
- Is Al-lah nu zelfs al een 'She'?
- Is een kerk-groep maar een Randverschijnsel in een Natie?


4. Mohammed is Oké, ... maar NIET die mr X met hun Manne Mania

5. de Trend naar Individualisatie in Naties betekent OOK Vrouwen recht

6. van Suni Moslim groepen zijn activisten 'n Gevaar. Beter: Sjia en Alawieten

Iedere religie/ NATIE gaat van dictatuur X+V in 'n Groeps-/ kerkcultuur ... naar een
--- Individuele Cultuur, voor Y, die 't individu beschermt met Landswetten van NU.

- observaties gegeven: 2008-'10:
.. Saudi zijn extreem van Mars en Venus

The ARABS, a dilemma:
- religious Saudi-
feodaal en ... mens lijdt onder de slavernij van eigen regels
... - males are incomplete - ...

Compare with other cultures
, but also-
Saudi build a town north of Mekka, alike changes in DUBAI?
- Saudi Arabia has nomads as in Iran (influencial, traditionals)
- maak vrouwen en religie vrij op Saudi wijze


study 45 years: Males are incomplete
RISK: - juridical nihilism of tribes: - Hisa al Hilal

Hierarchie en discriminatie :

1. FATE of traditional RULES

2. FATE of Power over Rights

3. FATE of males Rules only

4. FATE of male one-sidedness

Spaanse wereld in Latijns Amerika heeft eigen regels; zo-ook de Arabische wereld

- Arabische verovering en vetes

Elk Arab. land is toch anders

, maar ... 't mannen alleen -gedrag is helder in Saudi Arabia, waar mede-moslima als beesten worden behandeld.

- (arbeiders uit Pakistan, etc)

A folder, spotlight leaders.
Questions: it's my article

 

Imams in the U.K. cannot be trusted in honour, like the former bisshop GIJSEN in Holland. Isolate them as Gijsen in Iceland.

 

MIDDLE EAST:
= a struggle between Arab nomads and religious rules versus the cities.

- moslim nomads conquered the desert and citries as from 700.

- a central government was impossible, because of the dynasties: - 3 parts
-- Maghreb
-- Damascus, Mekka, Bagdad, Cairo
-- east of Bagdad till India

 

 

Rich States and cities around the Gulf
A minority, Arab nomads, bring a culture of CLANS and Rulers;

- mostly these are poor States and cities (capitals), under 2, below:

- Democracy from a pen is seen as unbelievably unacceptable
by most Rulers of governments in the Middle East.

4 groepen: 1. modern; 2. arm traditioneel ; 3. extremist en 4. traditioneel modern (= rijk)

Welke 'change leaders' met situatie 3. en 4. in Saudi Arabia?
- laat Saudi vrouwen zich in de publieke ruimte, zoals in INDIA bewegen
- laat vrouwen eigen bedrijven in RIJKE GETTO's; S. Arabia is RIJK= 4.

onder type 4
.
- laat de WET gelden tegen extremisten uit achterlijke CLAN-achtige moslim kerkgroepjes
- manne-CLANS behoren tot type X, die manne type Y domineren, want de schreeuwerd, X, krijgt gelijk.
- creeer ruimte voor man en vrouw, type Y.


=Verdana size=1>Krantenlijstje meer
over cultuur in Afrika.
CHANGE: - 1602'09
- SAUDI's: EEN VROUW IS BENOEMD in de regering. OOK zijn enkele religieuse scherpslijpers vervangen op belangrijke posities in het landsbestuur.

........ ARAB WORLD (- 'MAY NOT')
... -- STAGNATION under stringent RULES of moslim PATRIARCHS--
1. .......... poverty imposed by moslim religion
2. .......... a life with religion, only. Misuse and kill for 1 identity
3. .......... it is a male's HEAVEN on earth
4. .......... a male is patriarch, ruling over a woman
5. .......... an authoritarian, male heaven on earth
6. .......... only males (patriarchs) are in the streets
7. .......... rules from the desert , from 700, apply
8. .......... males one-sidedness/ women, just seen as slaves

DEMOCRACY is already good, because it offers 1) CHANGE of leaders and 2) not constantly macho- rules with the uprise of dictatorship.
- CONTROL against the misuse of POWER rises by the rise of parties and debate.

RISKS in managing diversity:- behaviour of patriarchs/ FATE; many dictators fell LAST 40 YEARS:

= Interculturel management: traditional
Values, e.g. Saudi and the 5 risks

Males in islam try to manage ... the bottom of the body of women. If YOU DO WRONG, YOU CAN GET DEATH PENALTY. (the incompleteness of males is shown here in ETHICAL matters). This happens in Iran even under 'Gods leaders'. All religious males do so. We manage as leaders health care and other functional areas for the population. Saudi's do, however, also have a kind of GODS- King.

Hisa al Hilal : ‘ils ont pris ma culture et ma réligion’
- Dit non aux réligieuses qui veulent punir le contact . homme- femme avec la mort.

Democracy by elections from a pencil are unbelievebly unacceptable for dictators in the Arab world.

Without religion, males are nice. 


Why are you a moslim, because there is no islam (JUSTICE)? Dictators in the Arab world AND IRAN.

 

Saudi history includes sports such as horse and camel racing which are centuries old.

 

Country Reader 'bestuur', ARABS

- 1st = moslims and traditionally

- they apply males' RULES only:

... - males are incomplete - ...

FATE: -'de slang van mannen';
without religion males are good guys

After 45 years I am disappointed about traditional males and behaviour ///

Après 45 ans je suis déconderté quand ' aux masculins traditionels et leurs comportement.

 

..... CHANGE IT.

So, better to change :
- revolts in words

Democracy has parties, party members, institutions and elections

- Saudi Arabia.
>> 3. they have slaves as dreams, moan

HISTORY of nomads:
Ancient Arabia · Early Islamic State · Rashidun Caliphate · Umayyad Empire · Abbasid Empire · Ottoman Empire · First Saudi State · Second Saudi State · Saudi Arabia

- Saudi history cannot compare Iran history.
- Saudi is an islam-empire; Roman catholic is also a church-empire (Vatican), which followed, however, the richness of the Roman empire.

- Egypt
>> youngsters revolt in streets