* Elk nadeel heeft zijn voordeel. ................................... FOCUS van studies ligt op de ... E X T R E M E N
Spotlight leaders: interculturele communicatie. Samenwerken/ onderhandelen choices

-'t Blijven mijn observaties en interpretaties. U mag een andere opinie hebben.!

MISSIE en PASSIE - IN CONTEXT … ... maak onderscheid:


MISSIE in regio:
- DE SCHADUWZIJDE ... EN ... N E U R O S E S ... VAN LEIDERS

- HISTORIE, ANTROPOLOGIE, CULTUUR EN PSYCHO - ANALYSE
- ALS VERKLARING VAN GEDRAG EN CONFLICT

......................................... BEOORDEEL ‘T.
.................................... u moet 'het plan' in eigen woorden en PLAN toeeigenen.

PASSIE:

- ACCULTURATIE- CURSUSSEN PER LAND EN Z’N LEIDER
............. voor 1 ps. of voor groepen

- CREEER een ZONE i/e REGIO VOOR GOED BESTUUR .

EEN STICHTING:
...... P A R T N E R S
...... F U N D I N G

............................................................................................................................
... O R G A N I S A T I E ... en ... A C T I E - FOLDER, plan: page 1 to 7

.......................................................................... initiate action .. same page in english

VOORBEELD/ EXAMPLE -

RUSLAND: symptomen van neurose in gedrag v. leiders en volgers:

RUSLAND in 'CHANGE' ? ... slaagt niet, ... want 'n patriargaal patronaat -
voorkom die oligarchische structuren –
- ............... maximale eigenwaarde verwordt tot narcisme

Symptom: there is an ugly gorilla on the table. They do not want to see it /
nor take actions. ... SO I, today, prefer the Chinese much more!
- ............... de schaduwzijde van Russisch gedrag, hieronder:

Russians are unable to control, however, wise in ‘how’ to attack. ... Beautiful (Hiddink, soccer 2008). ... elk nadeel heeft z’n voordeel

AUG.'08 zo’n 'wilde honden aanval' van Russen op Georgie. -
- ................ neurotic actions of leaders and followers, the disadvantage lack of control

- observaties gegeven: august. 2008
DE SAMENLEVING/ LEIDERS:

Mission statement:

The young and wise will find twelve empowered, passionated, leaders with social responsibility in every developing country and they will change the mindsets of the youth by teaching and mentoring. The out of the box ideas will be communicated to the youth by using media and entertainment and working together with elders and ministries.

... een P A S S I E

... is hiervoor besproken:

- de hoofdlijnen en stappen

- onderzoek leiders + hun gedrag

- instrumentarium en protocallen

 

... een P L A N

... MET 'WAT LEIDERS DRIJFT'

- 'n klinische benadering

- van gedragsverandering in organisaties
(beschouw 'n land als organisatie)

 

a folder, spotlight leaders.
Questions: it's my article

meer over cultuur ... en mannen. WAAR zijn de vrouwen in bestuur van Rusland?

EXTREEM GEDRAG en leiders: ... elk nadeel heeft z’n voordeel
- het draagvlak, ... landsleiders / gemeenschapsgedrag -

Mannen, ... we worden op oudere leeftijd, 58+, vervelende kerels:
- kerels van ‘nee, dat wil ik niet’
- tegen de ander zijn en / ... niet willen delen in iets
- geen andere verhalen dan over de zaak en van verstokte leraar
- en zijn kennis over gedrag reikt niet verder dan dat milieu

- authoritair zijn; geen ruimte bieden
- vrouwen zien die man dus liever niet
- hoe rijker, des te meer gezeur over de sociale premies
- landsleiders in die fase zijn een gevaar.
............ (power sharing + protocalls against neurotic, male, leaders).
And in 'in traditionel cultures men are not liberated in their thinking ..., women even not physically! This is a neglect of VALUE'.

Country Reader en 'bestuur'in Africa

... een P L A N

... MET 'WAT LEIDERS DRIJFT'

- 'n klinische benadering

- van gedragsverandering in organisaties
(beschouw 'n land als organisatie)

1st ZIMBABWE, ...... Book: dinner with Mugabe.