Untitled Document
* PATRONAGE ... , CLAN + RULER and 'only males RULES' => THESE are the REASON of FATE
PATRONAGE/ clientelisme


WOMEN make the difference!

'know how the other half of the world lives'
=> find the six Fates of Clans

Protocols for a ‘new generation of leaders’
- CLAN + RULER
by RISK ANALYSTS

AGAINST ...
INTERNAL WARS

- only males rules are a way of traditional life

KOA, ... uw Boodschap

in S L O G A N S of compassion

1- women, being leaders, add value

 

- masculin leaders FAIL ==> EXTREME situations in our world: CLAN + RULER => only males' rules
.............. unfreeze masculin leaders away from conflict,

Counterbalance RISK of a
traditional rule
1. Governance is a profession, not a tradition of Fate (... of misuse)
- EEN VROUW IN DE LEIDING IS WAARDE-TOEVOEGING

2. in managing this leader change we grow together. Control it!
- bespreek schaduwzijden gedrag:
herschrijf disfunctionele script

3. protocols, against neurotic action of male leaders and followers
- land als neurotische organisatie/ symptomen van disfunctioneren

4. the risk of local, fatal, feodal, tribal, racial, material leaders
- they are the source of problems / not of ideas, law and freedom

5. In traditional cultures men are not liberated in their thinking
- women even not physically! This is a neglect of VALUE

6. history, antropology, culture, psycho-analyses, control ...
als verklaring van het ‘why’ in gedrag en conflict

7. a clinical approach for a behavioural change in organizations

... Young & Wise leaders per country to change mindsets of the youth

flyer on this issue

Add for governance: separation of power... and change juridical nihilism of masculin males*

- beschouw een land ook als een organisatie.

...

women, being leaders,

add value

-----------
compare

feminins - masculins

in politics.

JUIST NU ZIJN DE TALENTEN VAN VROUWEN HARD NODIG: - MODERN ... en meer over de talenten van vrouwen ( + klik: 'BUTTON' en feminin - masculin in de linker kolom ):

Mannelijke ik-gerichtheid, hebberigheid en on-ethisch handelen resulteerden in de economische crisis. 
Bij gebrek aan vrouwelijk tegenwicht is de mannelijke pool te ver doorgeschoten.

Vrouwen hebben een aanvullende optiek. Zij staan aan het hoofd van de vruchtbaarheidsketen. Zij brengen het leven voort en geven het door, zijn zich bewust van het effect van hun handelen op komende generaties.
Vrouwen zijn meer op harmonie en verbinding gericht, op maatschappelijk belang en lange termijn. Zij houden duurzaamheid op de agenda. Een andere vrouwelijke kwaliteit is delen wat er is.
In tijden van schaarste belangrijk om de economie draaiende te houden.

Vrouwen zijn goed in puinruimen en bewegen goed mee met het onverwachte. Iets waar moederschap hen extra in traint. Deze combinatie van daden op korte en visie op lange termijn maakt vrouwelijk leiderschap gewenst. Niet dat alle vrouwen een leidinggevende functie moeten krijgen. Leiderschap is verantwoording nemen voor wat je van nature gegeven is en dat inzetten in je werk.

Op een recente internationale conferentie in India over vrouwelijk leiderschap bevestigde de Noorse econome Katherine Aspaas de toegevoegde waarde van vrouwelijke kwaliteiten. Van oudsher worden economische waarden belangrijker gevonden dan sociale. Aspaas ziet de crisis als een kans deze hierarchie om te draaien. Zij beschrijft economie vanuit sociale issues: wat is de invloed van het onderwijssysteem of de kinderopvang op de economie. Mannelijke waarden van winst en concurrentie worden bezien vanuit vrouwelijke waarden van harmonie en verbinding. Dat maakt soft issues relevant.

De arbeidsparticipatie van vrouwen heeft een positieve invloed op de economie en levensstandaard, en het opleidingsniveau van kinderen. Bovendienzijn talenten van vrouwen, zoals sociale intelligentie en communicatieve vaardigheden, hard nodig in een concurrerende internationale economie, waarin een goede dienstverlening het verschil maakt. Vrouwen hebben echt oog voor de klant.

En voor mannen die zich hierdoor bedreigd voelen: het Amerikaanse onderzoeksbureau Catalyst concludeerde uit een onderzoek onder 500 beursgenoteerde bedrijven dat bedrijven waarvan de top voor een derde uit vrouwen bestaat, de beste onzet maken. De oproep is: zie elkaars talenten als aanvulling op elkaars tekortkomingen. Ieder heeft zijn eigen belangrijke rol in het geheel.

van Claire de Haan en Jolanda Holwerda


Home