* Historians' review States. We choose for INSIGHT in Failed States, based on Organizational expertise/ delivered protocols
KOA's Essence: Ruler X 's risks./ a GAME Sustainable LeadershipINDEX /KOA Debate:

LEADERSHIP -LEZINGEN in NL. 2009-'11: Z. Afrika, Rusland, Saudi ... e-mail

Vraag mijn lezing aan, voor uw bedrijf, organisatie en 't politiek bedrijf.
DE ESSENTIE
: - slecht organiseren, ... en steeds weer politieke ellende. ... sept. 2011

The risk in ... 'power, leadership and communication'
Say no to
the FATE of 'a Stone Era of Leadership'
- insight in 6 Risks (6 Valkuilen) of people: It helps in Organizing a Society/
// workers do a S.W.O.T. of a Leader; - bad, political disasters over and over
=> Organize goals in leading a country => and it gives you 4 Take Outs as to the Risk in group societies and 4 protocols for success/ security in States

I. Cursus, lezing, conferenties, workshops: - Speaker
- 'countries, traditional leaders, the risk of these leaders to be changed into chances'
... veranderende Maatschappij rond uw organisatie (risico's, valkuilen en kansen)
... RISK ANALYSTS' PRESENTATION ON FAILING LEADERS :

INSIGHT in GROUPS (culture, religion) Russia / ook vb. Saudi + roots:
- Iedere religie/ NATIE gaat van dictatuur in 'n Groeps-/ kerkcultuur naar een
--- Individuele Cultuur, die 't individu beschermt met Landswetten van NU.

LEIDERSCHAP: -dit is vaak mannelijke dwaasheid (een stenen tijdperk van leiderschap)
2010, 2011 en 2012... ACADEMY

Zoekt U sprekers? Lezing over risiko- en kansen landen (B.R.I.C. landen) en Nederland
Seizoen 2010/ Saudi Arabia in 2011


BETREFT: 't politieke bedrijf , ... slecht organiseren, steeds weer ...
Intercultureel management en risico analyse - 'landen, leiders, risico van leiders'
Duurzaam Leiderschap in uw organisatie (of handhaaf het 'stenen tijdperk van leiderschap')
- DUUR: 1 UUR EN 15 MINUTEN LEZING + VRAGEN EN aansluitend DINER

Dag,

Recent heb ik mijn landencursus Rusland gegeven in Weert aan een groep van 22 belangstellende oud zakenmensen van PROBUS.
TITEL: 'Land, zijn leiders en risico's van leiders'. De tijdsduur incl. vragen is zoals bij N.G.I.Z. - Utrecht (landen/ Internat. Zaken) ... 1 uur en 'n kwartier.

Graag geef ik dit seizoen meer lezingen.
Er zit een analyse en boodschap in mijn landenlezingen ... niet alleen historie, maar ook cultuur en mens ( leider: psyche, antropologie en management) ... Ook voor uw organisatie
Kunnen we eens lunchen om eventuele samenwerking te bespreken: - vb. Zuid Afrika en zijn leiders? - Zuma, nu? ... OOK: Rusland en zijn leiders. DIT in winterseizoen 2011/' 12

Zoekt U sprekers over landen? Lezingen over risiko-en kansen landen (B.R.I.C., etc.)
- dit seizoen 2010/'11 over RUSLAND .......... maar ook Zuid Afrika
- seizoen 2011/'12 over Saudi Arabia .............. 2012/' 13 ook Iran
- alle andere aanvragen voor risico landen en kansen landen en Nederlandse organisaties
Binnenkort zien we elkaar mogelijk over deze lezingen voor groepen managers.

Met vriendelijke groeten,
Ed van Riemsdijk ... Google: ed van riemsdijk .... Tel. 06 52616644
Stichting KOA ... HOLLAND

=============================================================

Macht, Leiderschap en Ethiek

DWAAS LEIDERSCHAP ... EN DWAASHEID IN COMMUNICATIE

Mijn lezing - voor politieke organisaties

1. DE ESSENTIE : ... - slecht organiseren, steeds weer ...

LAAT EEN MAN ALLE WERK DOEN, ... hij denkt immers de beste te zijn, als
het maar NIET alleen 'man is in twee beroepen, namelijk:
=> 'n land leiden
=> de kerk leiden ....... => en het kost ook in uw organisatie geld

De reden is dat een man slechter is dan 'n vrouw in twee zaken (juist hier essentieel):
=> Ethiek
=> Organiseren / communiceren

DUS moeten 40 % van ministers en kerkleiders vrouwen zijn ( 'n mix dus van gedrag)
De Lezing levert geld op voor uw bedrijf/ politieke organisatie.

De lezing in detail -

2. Actuele invloeden .... ook in uw organisatie / 't politieke bedrijf

=> Risico, door dwaasheid van Leiderschap ( door man's 6 Valkuilen toe te lichten)
=> Risico door dwaasheid van communicatie (door de 10% gekke kant inzichtelijk te maken)

VRAAG de Lezing aan voor uw bedrijf / organisatie , want dit verbetert het bewustzijn voor meer Effectief gedrag in zaken.

==> vraag aan bij ... SPEAKERS ACADEMY, Drs. E.R. van Riemsdijk


.............................................................................................................................................

'LEIDERSCHAP en RISICO' - ( from Ruler to Leadership )
L E Z I N G E N ... gerelateerd aan 'the Elders'

KARAKTERVORMING van NIEUW LEIDERSCHAP:
- handhaven risico's zich in samenlevingen of beperk 't Stenen Tijdperk v. Heersers?
- steeds verandert de maatschappij rond organisaties en instituties (risico's en kansen)
- duurzaam leiderschap is nodig ( biedt inzicht in MANS 6 valkuilen).

Profiel & Segmenten
DE ESSENTIE : ... - slecht organiseren, steeds weer ...
... ook in uw organisatie / 't politieke bedrijf

KOA, bespreek dwaasheden van Leiderschap en communicatie ... ook in uw Organisatie

KOA is opgericht door Ed van Riemsdijk, een gepassioneerd risico- analist, die onderzoek doet naar de valkuilen in leiderschap en ethiek. Jarenlang heeft hij ervaring opgedaan in bedrijven en landen om leiders te beoordelen op hun professionaliteit. Een goed leider creëert verandering en kansen. Per risico/ risico- land moeten we een weg zien te vinden uit een "Stenen Tijdperk" in Leiderschap, op het gebied van Ethiek en Management!

Ed van Riemsdijk,

Auto Biografie op ACADEMY. De essentie is : Risico analist over duurzaam leiderschap en valkuilen.

Missie/ Mission:

De missie is erop gericht om principes en debat te ontwikkelen met betrekking tot vragen en oplossingen over Duurzaam Leiderschap en Verandering binnen landen door sociaal- economische, politieke en religieuze ontwikkeling. Valkuilen in leiderschap krijgen de volle aandacht voor uw organisatie.

Doelgroepen

De doelgroepen binnen het onderwerp Duurzaam Leiderschap zijn:

" Politiek en historie. Ed brengt de essentiele rol van duurzaam leiderschap
" Bedrijven werkzaam of geinteresseerd in de werkgebieden en hoofdonderwerpen
" Overheidsinstanties werkzaam of geinteresseerd in de werkgebieden en h.o.'en
" Discussie forums over religie
" Discussie forums over risicolanden en duurzaam leiderschap
" Discussie forums over Wilders als leider in Nederland en risico's

Expertise
Veel sprekers praten wel over onze internationale rechtsorde, maar met geen woord over het rechtssysteem en duurzaam leiderschap per land. KOA doet dat anders door een conceptuele aanpak van vele typen van falen in leiderschapsgedrag en door onderzoek van verandering in omgevingsfactoren van een organisatie. De kernwoorden zijn 'inlevingsvermogen, vrouwen dragen bij aan succes van organisaties, professioneel gedrag en overtuigingskracht'.

Ed heeft zich gespecialiceerd in de onderstaande hoofdonderwerpen
1. veranderende maatschappij rondom organisaties (RISICO's en KANSEN)
2.duurzaam leiderschap (of handhaaf het 'stenen tijdperk van leiderschap')
3. actuele praktijkinvloeden ... ook in uw organisatie/ bedrijf

Werkgebieden (en 6 Valkuilen; ook van mannen in UW ORGANISATIE): - organisaties en ...

Landen die u kunt kiezen voor lezingen en debatten over risico en kansen zijn:
" Nederland, vergelijk met uiterste SAUDI ARABIA om 6 Valkuilen van mannen te vinden
" Zuid Afrika
" Rusland
" Kongo
" Brazilie

De volgende risico- landen worden op het moment bezocht, voorbereid en bestudeerd.
" Saudi Arabia Research, based on A. Hourani, 'geschiedenis van de Arabische volken'
" Iran

(Hoofd-) onderwerpen die van belang zijn in 1., 2., en 3.

Zie pagina 2 en YouTube, Arab States, 'Machiavelli Rule' in Police States


Pagina 2
1. Veranderende Maatschappij rond organisaties (risico's en kansen)

" Geografie van een land en mensen
" Sociaal culturele achtergrond
" De rol van religies
" Politiek- historische situatie en achtergrond
" Financieel en economische situatie en achtergrond
" Interculturele communicatie en actuele leefcondities
" Duurzaam leiderschap (valkuilen en uitdagingen; vrouwenparticipatie)

2. Duurzaam Leiderschap (of handhaaf 1 - 6 , 'Stenen tijdperk van Leiderschap')
- valkuilen 1 tot 6-
" Zuid-Afrika (rolmodel voor risico's en kansen) met zijn leiders en valkuilen; 'Elders'
" Risicolanden, en ook Nederland, met kansen door verandering in leiderschap
" Politiek en historie van het land is beinvloed door leiderschap en ethiek
" Bedrijven en nieuw kapitalisme is beinvloed door leiderschap en ethiek
" Overheden en een nieuwe maatschappij is beinvloed door leiderschap en ethiek
" Religie en invloed van een gratis maar ongewenst mannensysteem met falende Heersers
.. en eenzijdige ethiek van hun groep
" geen Bijdrage van vrouwen aan huidige politiek, economie en oude valkuilen in leiderschap:
.. - patriarch/ heerser, dus geen vrouwenparticipatie (modern falen /andere regels van macht)
.. - slechts één identiteit of één religie nastreven beïnvloed eenzijdigheid
.. - rood type van masculiniteit, Type X, Heerser en een hang naar heel veel geld
.. - slecht leiderschap door fouten in organiseren, controle en ethiek
.. - traditionele mannen en leiderschap; vrienden en macht
.. - Ethiek van Heerser veranderen; dit vraagt wetgeving, nieuwe principes en training

3. Actuele Praktijkinvloeden ... ook in uw organisatie/ bedrijf:

" Actuele verandering en aanpassing
" Media en communicatie en het Internet
" Cultuur en Kunst
" Bouw en infrastructuur
" Jeugd, waarden en opleiding
" Kansen in onze samenleving. Organiseer het. ... Afrika? Ook zij komen, blij en langzaam
" Risico, door dwaasheid van Leiderschap ( door man's 6 Valkuilen toe te lichten)
" Risico door dwaasheid van communicatie (door de 10% gekke kant inzichtelijk te maken)
==> . traditioneel versus modern:
........ Mannen Y, vrouwen (= Y) brengen 'n gemengde, STABIELE groep => 'n reele, moderne STAAT. // Traditionelen brengen altijd Clans, strijd, geen opleiding, andere houding; -

Diensten

KOA verschaft diensten voor organisaties met betrekking tot vragen en oplossingen over Duurzaam Leiderschap en Verandering. Op basis van een selectie van bovenstaande onderwerpen en eventuele aanvullende aanvragen omtrent onderwerpen zal KOA een interessante lezing voorbereiden welke afgesloten wordt met een open debat over principes , risico's en kansen

" Lezingen en debat over van tevoren aangegeven risico en concepten
" Lezing en debat over aanvullende onderwerpen van Leiderschap en communicatie
" Onderzoek en advisering over Valkuilen in leiderschap en communicatie(op aanvraag)

VRAAG de Lezing aan voor uw bedrijf / organisatie , want dit verbetert het bewustzijn voor meer Effectief gedrag in zaken.

==> vraag aan bij ... SPEAKERS ACADEMY, Drs. Ed van Riemsdijk


Met vriendelijke groet/ With Kind regards,

Ed van Riemsdijk

Phone:+31 (0) 652 616 644
Email: edvanriemsdijk@gmail.com
-I K - W I L - W A T- 

Protocols voor Leiderschap:
- geen heerser, maar Leider en Staat

Lezingen voor Categorieen
:

- Bestuur, Beleid en Politiek
- Politiek
- Filosofie, Religie en Spiritualiteit
- Ethiek
- Leiderschap en Strategie
- Mens en Samenleving
=====================

Protocols: - KOA, linkedIn ... marketing
./Game in Media...: organized

I N I T I A T I V E : a GAME in MEDIA ... en :

Macht, Leiderschap en Ethiek

- voor uw bedrijf, organisatie / of voor politieke vrouwengroepen van 'n land

Mijn lezing is voor iedereen, die met leiderschap heeft te maken.
Aanleiding: ik wijs u op 6 valkuilen, waar elke vorm van leiderschap vroeg of laat mee te maken krijgt - slecht organiseren, politieke ellende steeds weer ... in landen

=> 'n land leiden
=> de kerk leiden ....... => en het kost ook in uw organisatie steeds geld

Welnu, de meeste hedendaagse Leiderschap trainingen gaan over het verbeteren van Leiderschap en Communicatie,
- maar toch kost slecht functioneren uw organisatie of land nu geld

Wat haalt u uit mijn lezing over risico's, rond macht, in leiderschap en communicatie ?
- het bouwt aan een verbeterd bewustzijn, als het gaat om risico's om daar vandaan te gaan werken aan een 'effectieve organisatie' (door beter functioneren )
- universele, altijd geldende valkuilen
- de lezing levert uw organisatie geld op door deze valkuilen te benoemen

Mijn Lezing / leiderschap trainingen gaan over de risico's in Leiderschap en communicatie ( mannelijk leiderschap)
- mijn visie en ervaring berusten op een analyse van leiders op mondiaal niveau en bieden mijn internationale ervaring met overal hetzelfde probleem ( Afrika, Latijns Amerika, Rusland, Midden Oosten, Verre Oosten)

* veel risico wordt namelijk gevormd door mannelijk leiderschap, daar waar juist vrouwelijke inbreng het verschil kan overbruggen tussen risico en kans.

" mijn lezing geeft u praktische Take Outs door 6 valkuilen toe te lichten als het gaat om leiderschap
" en het geeft u Take Outs 'as to the Risk in group societies and 4 protocols for success/ security in States'


VRAAG de Lezing aan voor uw bedrijf / organisatie of politieke groep
=> bij SPEAKERS ACADEMY, Drs. E.R. van Riemsdijk (google: riemsdijk academy)

 

the Young related to the ELDERS:

Each of the 10 Elders chaired a breakaway discussion on topics that included "leadership in Africa", "environment and climate change", "equality for girls and women" and "jobs, business and entrepreneurship".

"I was taught to listen to my elders, now Elders must listen to me," said a participant at Tutu's table, which discussed "heritage, culture and self-image".

After the 90-minute breakaway discussions, each group presented its game plan. Ideas included:

" Promoting + rewarding excellent African leadership, to reverse brain drain.

" Using the power of technology to connect women with one another

" Creating "African schools" as opposed to "schools in Africa".

" Using the philosophy of ubuntu to formulate an "African Dream".

" Setting term-limits on leadership positions in all fields.

" Promoting regional trade.
-------------------------------------------------

Last week, june'10, in Johannesburg, The Elders hosted "A Game Plan for a Winning Continent", meeting with 80 youth leaders from around Africa to brainstorm solutions for the continent's problems.

The students from all over Africa aged between 17 and 25 were positive, but also realistic about what needs to be done to tackle Africa's problems.

The Elders were extremely impressed by the students' commitment to succeed, not only as individuals, but to use their skills to help many more people benefit from the continent's rich resources and human talent.
==================================


SET LIMITS TO A
Stone Era of Leadership
for LEADERSHIP, a Stone Era is to be CHANGED by Young World Leader Teams (W.L.T.) into Sustainable Leadership

M I S S I O N ... S T A T E M E N T :

The Young and Wise will find twelve empowered, passionated, leaders with social responsiblilty in every developing country and they will change the mindsets of the youth by teaching and mentoring. The out of the box ideas will be communicated to the youth by using MEDIA and ENTERTAINMENT and working together with the ELDERS and ministries.

male - character development

by

... O R G A N I Z A T I O N

 

and .. Leaders in Action
................................... - in ETHICS

................................... - IN MANAGEMENT

............ It is about EXTREME SITUATIONS OF BAD LEADERSHIP

1. The 12 young/ country want to develop a new generation of young leaders
... - what can / want the Elders?
... - they support courage, where fear is there (in crises of leadership)

2. empowerment is the core and focus of the Young and Wise. We search new leaders for
... - CHANGE .. in a mindset ; however do all leaders have 'compassion'?
... - compassion: - they need teach ins/ protocols as to the ISSUES OF FATE:
............................ - these are ETHICS and MANAGEMENT

WE AGREED/ support protocols:

- limits to the TERM of leadership
- institutions ... and trainings against 6 factors which lead towards FATE

- Organize goals in leading a country => and it gives you 4 Take Outs as to the Risk in group societies and 4 protocols for success/ security in States

 

 


===================================

 

 

 

7 x Rules to realize sustainable leadership

1. it is not allowed to do what you want to do as a Group in society
towards other groups in your society
- apply this rule of new S. Africa/ any State in all groups of your society

 

2. Arab countries that had a marxist past can be expected to be
more willing to give EQUITY to women.

 

3. a church for a Group is under the Law of any State. Your religion is one out of more religions and groups in any State.

 

4. being member of a religion should not be an issue. In a State it should not make sence at which group or religion someone's loyalty is.

 

5. people should not think constantly, what it means to be a member of a certain religion or group in a State.

 

6. your religion is your little part in your Group; - women are part of our States. The State is there for all of us.

 

7. Souvereigns/ Rulers of Groups and States function, based on a wrong way of control. -their tradition is 'friends of friends' in a group: -male-only as rule.

- group loyalty by force, to have one identity/ religion
- a one-sidedness in self reflection is a wrong Ethics and male insanity
- anti - women

INSIGHT:
- every religion/ NATION goes from dictatorship by means of a Group-/ church culture towards an
--- Individual Culture, which defends individual rights with STATE LAW of TODAY.

 

- INNOVATE ...

NEW LEADERSHIP

BY SETTING PROTOCOLS

CHANGE: - in five INSTITUTIONS , which are essential for good governance

CLOSER RESEARCH of security issues/ insight in behaviour, e.g. Russia in 2009/'10

Volledige Biografie van Drs. Ed van Riemsdijk

1949

Politiek, leiderschap en ethiek

Geboren in Batavia, Indonesie als Eddy van Riemsdijk op 25 augustus 1949, moest hij in de winter van 1956/'57 vluchten naar Nederland. Zijn vader is EX PAT.

Hij woonde daarna in Iran en Ethiopie en in Nederland. In 1963 raakte hij erg gechoqueerd door de Cubaanse raketcrisis. Sindsdien heeft de buitenlandse politie- ke toestand zijn eerste interesse. Hij studeerde, net als zijn vader economie in Rotterdam en werkte bij Philips, Océ en bij 2 hogescholen - H.E.A.O.'s. Daar op de H.E.A.O.'s brachten zijn interesses en drijfveren hem weer tot lessen in buitenlandse betrekkingen met ongewone risico's buiten Europa. Zijn plezier en kracht bleken te liggen in research en in het levendig presenteren voor allerlei groepen.

Zijn talent om samenhangen te doorgronden zet hij sinds 2002 in voor 't zetten van zijn volgende grote stap met omscholing naar zijn huidig werk als risicoanalist aan- gaande interne conflicten in landen. De val van de Twin towers in 2001 bracht hem tot die keuze. Zijn conclusie was dat voor het verkrijgen van inzicht in het waarom van interne conflicten in landen het presenteren van observaties over politiek of historie niet afdoende kunnen zijn. Wel de samenhang van politiek, leiderschap en ethiek. Dat is zijn werkterrein en hij constateert dat ethische fouten van leiderschap bij mannen berusten. Hij constateert dat mannen zwak zijn in ethiek en in mana-gement van de samenleving en dat, dat er toe doet bij leiderschap van een land. Vrouwen zijn er beter in om anderen kansen te bieden.

Hij verzorgt daarom thans presentaties over landen vanuit deze invalshoeken om op heldere wijze de toestand in een land te verduidelijken. De titel van de lezingen luidt: Land, leider en risico van de leider. Zijn eerste keuze valt op de hoge risicolanden, verder de zogenaamde B.R.I.C - landen (kansrijk). B.R.I.C. staat voor Brazilie, Rusland, India, China. Zuid Afrika, Rusland en Kongo maken al deel uit van zijn programma. Saudi Arabie en Iran volgen. Hij staat open om andere landen te bespreken, ook Nederland. Hij stoelt zijn landen- en vakkennis op 45 jaar reizen met open oog, zijn buitenland - en werkervaring met dit onderwerp en op de ervaring met het opvoeden van drie zoons. Hij stelt de rechten ('justice') voor vrouwen als centraal element in 't verbeteren van leiderschap in landen.

Zijn Leiderschap trainingen gaan over de risico's in Leiderschap en Communicatie:
- zijn visie en ervaring berusten op een analyse van leiders op mondiaal niveau . (Afrika, Latijns Amerika, Rusland, Midden Oosten, Verre Oosten)
- zijn lezing geeft U praktische Take Outs door 6 valkuilen toe te lichten als het gaat om leiderschap
- en het geeft U Take Outs door de blinde vlek van 10 % in communicatie inzichtelijk te maken.

Onderwerpen
" Veranderende Maatschappij rond / in uw organisatie (Macht, risico's en kansen)
" Duurzaam Leiderschap (of handhaaf het 'stenen tijdperk van leiderschap')
" Actuele Praktijkinvloeden ( slecht organiseren, steeds weer ... )

FATE of male control, caused by issues 1 to 5

 

also South Africa:

 

 

 

- 4+5. regional problem

... traditionals in the East

 

 

 

RISK analyst:

Political and economic culture e.g. Russia 2009

 

country content:

geography, history , culture

people , type

leaders , anthropology, psyche, mgmt

- LEADER RISK

 

institutions , internal wars