Untitled Document
* Show old history ..............................foto's.......................................... Travel ZA BOOK
Korte historie van het Noorden  

KOLONISATIE DOOR WIT- EN SWART CULTUREN !

VRIJHEIDSSTRIJD:

1. KOLONISATIE VAN HET CENTRUM DOOR WIT- EN SWART CULTUREN:
- door die groot trek van Afrikaners, door trek van Nguni en door goudkoorts
- CENTRAAL vinden we nu landbouw+mijnsteden in Vrystaat/zuid Transvaal streek
- Centraal liggen de grote steden in de rijke samenleving op de RAND.
- BUITENGEBIED is vooral swart- traditioneel met wit 'economische eilanden' errin.

2. MIJN WEERGAVE: ZIE HOE KORT HISTORIE IN HET NOORDEN IN DIE TIJD IS:
- in 1838: BOTSINGEN: eerste Afrikaners vestigden zich in Rustenburg, Pretoria
- vanaf 1838 verspreidden Afrikaners; leefden/ strijdden met Tswana, Ndebele, Zulu
- zoals in de KAAP bouwen ze een koloniale maatschappij, maar geen menging
- vanaf 1878 namen de engelsen over, vanwege hun belang in goud
- vanaf 1900 voerden de engelsen een politiek van de 'verschroeide aarde' tegen Afrikaners
- SLACHTINGEN vanaf 1900 onder Afrikaners maken hen 2de rangs
- vanaf 1900 worden Afrikaners in boerderijen en steden goeddeels armlastig:
--- concentratiekampen doen Afrikaner vrouwen en kinderen zuchten
--- de economische crisis en daarna de beurscrag in 1939 maakt voor hun alles erger
--- ook de 1ste en 2de wereldoorlog maken herstel onmogelijk

- uit engelse onderdrukking groeit emancipatie onder Afrikaners:
--- VRIJHEIDSSTRIJD
--- eigen organisaties op alle gebieden
--- eigen taal Afrikaans vervangt in 1930 officieel het Nederlands
--- steeds meer machtsbasis en na 1945 leveren verkiezingen hun de macht in Z. Afrika

- vanaf 1900 leren swartmense zich te verzetten tegen de koloniale maatschappij
--- ook het ANC is in de beginjaren van de eeuw al gesticht
--- Afrikaners en swartmense hebben elkaar 'andersgemaak'!

- vanaf 1945 hebben Afrikaners de politieke macht
--- al snel herstel van Afrikaners, het gevolg is dat al die tijd de Afrikaners zijn geemancipeerd
--- al snel begon HELAAS de morele fout van de 'apartheid', zoals Pick Botha voor de VPRO-televisie recent zei maakten de Afrikaners de fout om swartmense niet te laten delen in herstel!!
--- na 50 jaar zijn de Afrikaners als gevolg rijk, zoals in de E.U.
- vanaf 1990 heeft de BEVRIJDINGSSTRIJD van de swartmense succes: de macht
--- ze maken een nieuw begin met een democratisch ZA, dat het nu 10 jaar goed doet!

3. IEDEREEN IS DOOR EEN TREK IN NOORD S. AFRIKA GEKOMEN:
- alleen Tswana en Sotho waren er in het centrum al
- die trek kwam door weerzin van de engelsen en angst voor Zulu's
- die trek kwam door de aantrekkingskracht van de goudindustrie in Joburg
- De Nederlandse Afrikaners bouwden een post-koloniale samenleving tot 1930
- vanaf 1930 hebben Afrikaners hun eigen identiteit, maar voeren 'n verloren apartheidstrijd (in de U.S.A. rond 1900 was die politiek tegen zwarten daar ook)
- vanaf 1994, democratische oplossing, accepteert een mix aan volken diversiteit!

4. KOLONISATIE VAN HET NOORDEN DOOR WIT EN SWART: zoals New York
1. WESTEN: de Tswana hebben 'n oude historie en onder hen iets met LEMBA/zion
--- uitzonderlijk is de bouw in de oudheid in de streek met stenen
--- MIJNEN, de streek is rijk en Tswana hebben mijnconcessies in bezit
--- Tswana versloegen samen met Paul Kruger de Zulu in de streek
2. NOORDEN, Noord Sotho en Nguni. Ook oude LEMBA/zion church
--- historic, stenen sites van voor 1500 op de Limpopo bergrand
--- Christelijke uitingen en trance op feesten, zoals in Brazilie
--- MIJNEN, de streek is dus rijk, maar traditioneel
3. OOST, Swazi en andere Nguni willen graag bij Z. Afrika horen
--- KANSRIJK door transito-economische zone naar Mozambique
4. ZUID-OOST, Zulu, meer Nguni en Indiers leven tot aan zee
--- Zulu zijn krachtig en lastig, zoals Basken in Spanje?
--- streek van transito havens voor Johannesburg
5. ZUID-WEST, Zuid Sotho hebben ook iets met LEMBA/zion cultuur
--- Afrikaners hebben ze in sterkere mate andersgemaak, dan anderen
--- Sotho en Afrikaners 'gaan saam' in Vrystaat. Z. Sotho zijn goede ruiters
--- deel van de moderne economie en door koude streek werkzaam
- CENTRAAL, =C, Afrikaners leven met name daar in stadjes in het noorden SAAM met anderen in diversiteit!! ... Joburg trekt 1 tot 5 aan!


Die Noorde: 1 - 5 IN BEELD en in een kaart (Johannesburg is het centrum).!