Untitled Document
Korte historie van de KAAP ................................................ Show economy in 1650 

IEDEREEN IS NAAR DE KAAP GEBRACHT! .............. Menu travel

INVLOED VAN 'FOUNDING FATHERS' IN ZA :

1. UIT ZA IN EEN RUGZAK (D. de Vries):
... de vraag: waarom zijn Afrikaners zo conservatief en Nederlanders zo progressief?
- dit is zoals in New York en in de U.S.A. New York, de stad is progressief.
- 't platteland is overal conservatief, zoals in mijn dorp Deurne

2. MIJN KORTE WEERGAVE VAN HISTORIE VAN DE KAAP IN DE TIJD:
- eerste vestiging aan de Liesbeek onder Tafelberg
- eerste schermutselingen met de Khoi en San aldaar over land
- slaven worden van overzee gebracht... en de V.O.C. beheert de plek (... anders dan in New York de W.I.C.?)
- er vormt zich een samenleving van 'burghers en boeren' (de oudste steden)
- Kaapstad krijgt vorm en nog 2 Drostdy's worden gesticht verderop:
--- Oud Stellenbosch
--- Oud Swellendam

- De Oosterberge met zijn steile passen blijven 'n belemmering vormen landinwaarts
- Daarom ontwikkelt het territorium zich eerst tussen Vredenburg en Witsand, voor die bergen
- Vryboeren trekken daarna toch bergen over en oostelijk langs de kust tot Uitenhage
- er groeien plaatsen onderweg:
--- Knysna in het bos
--- Oud George en verderop ... Humansdorp

- er zijn nu boeken over de vele oorlogen daar met Khoisan, Xhosa stammen en engelsen
- De Kaap, nu Wes Kaap ligt achter natuurlijke POORTEN in de bergen in het Oosten (Uniondale-poort, Buyspoort, Perde-poort, Wiegnaars-poort, Nelspoort, Biesiespoort, Brak-poort bij Wes Victoria) met de Ghwarrie-poort als een hele echte (vanuit Willowmore de Wes Kaap weer in).

- de V.O.C. neemt dan ook het beheer ten oosten van die poorten in de OOS KAAP ter hand:
--- Oud Graaff Reinet,
--- Jansenville
--- Oud Uitenhage, gesticht door de Bataafse republiek, na Napoleon 1804, en 't Zuurveld (oorlogen met Xhosa)

- er vormen zich uithijkposten over de GRENZEN:
--- Colesberg kijkt over de Oranjerivier richting het latere Bloemfontein
--- Oud Clan William kijkt richting de latere mijnen in het noorden bij Port Nolloth.
--- aan de Oranjerivier-grens rond Prieska vestigen zich vrije Griekwa (oorspronkelijke Khoisan)
-----------------------------------------------------------

3. IEDEREEN IS NAAR DE KAAP GEBRACHT:
- dit is net zoals met Surinamers en heeft een specifieke werking
- de oorsponkelijke '...kwa'-volken (Khoi en San) zijn nu deel van de menging die er 350 jaar volgde
- Griekwa en nog enkele groepjes zijn vrij autenthiek

4. INVLOED VAN 'FOUNDING FATHERS' IN ZA EN DE U.S.A.:
- zoals de Franse Hugenoten in ZA, onbekend, BIJ DE ALLEREERSTEN WAREN en in Fresnaye (deel van Kaapstad) en Franshoek de straatnamen bepaalden, zo bepaalt hun invloed veel meer de gehele geur en kleur van Afrikaners in Zuid Afrika in:
--- de klank van de Afrikaanse taal
--- de heerlijke keuken en wijn
--- sterke landbouw en prachtige campings (zoals in Frankrijk)
--- de vele dorpen, zoals in Frankrijk 'n sterk platteland
--- het joviale, Zuid-Europese en warme gedrag
--- de achternamen ofwel 'van' in het Afrikaans
--- nog veel meer ...'geuren en kleuren'.

- evenzo zijn de Nederlanders, in New York en de U.S.A., onbekend terwijl zij de eersten der 'founding fathers' waren in New York en vandaaruit in de U.S.A. ZO BEPAALDEN ZIJ hun invloed op de mentaliteit in de U.S.A. en meer ... geuren en kleuren daar!

- Amerikaans is daardoor een soort engels, want doorspekt met Nederlandse woorden en zinsbouw.
- Afrikaans in Zuid Afrika is een soort Nederlands, want doorspekt met vele invloeden en de kleur van veler tongen!

Mening van Ed vR. ........................ bijlage Trek van trekboeren

De Zuid-Kaapse kust bij Hermanus en Knysna.

Stadjes in de Wes Kaap ... een kaart ... en kaapstad ... en Cape