T.E.P. page 3, CULTUUR groepen in geografie: 1st, droge pan, hoogveld en kom; Go to IV. 2de, Kaapse Alpine plooien, savannes, Oranje in Kalahari er omheen. De zwarte lijnen zijn hoogtes; de rand onder de 'Kom'.

Diversiteit in geografie en variatie in mensen:

... de hoge hoed wordt gedragen op Hoogveld en in Lesotho door Sotho. // / GEO + PLANT

... de diepe KOM was vroeger een immens meer; veel slib en platte bodem.

'DIE NOORDE' - - tropen boven de 'Rand' = savanne: - 1100 m.
- Johannesburg op de Rand: - 2000m.
- rechts van de Kom is 't hoge 'escarpment'/ Drakensbergen ofwel de plateau-rand
- onder de 'Kom' is er kou.

KAAPSTAD: de winter is mild: 12 - 15 "
plooien westkaap : - 1600 m.
plateaurand westkust = Bokkeveldberge

- plateau-randen ( dik, zwarte lijn): - 2000 m. hoog

RECHTS -
- man, Sotho met de hoed in 't Hoogveld: 2000m.
- Afrikaner in m.n. Hoogveld en hoogtes rond de Kom (hier clowns)

- de Xhosa,... vrouw + pijp

LINKS:
- Namibie Nama -vrouw
- in de Kaap: Kleurling + het carnaval
--- de moeder -taal van beide is het Afrikaans.

........... landstreken: + droge en nat savannes

Prov
Prov

 

 

Back to all pages TEP

cultuur, een onderzoeksmodel; ................Zuid Afrika, a 'god-given' country.